søndag 17. april 2011

Sameiet søker ny styreleder

På sameiermøtet 7.april 2011 ble det ikke valgt ny styreleder. Inger-Lise Balgaard ble valgt til styreleder på sameiermøtet i 2010 for en periode for 1. år. Sameiet er nå i en situasjon hvor styret er uten leder. Som forretningsfører for Lille Bislett Eierseksjonssameie vil vi understreke viktigheten av å ha et fungerende styre med leder. Etter lov om eierseksjoner er det at krav at styret har en leder. Styret forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, betalingsmidler og andre eiendeler. Sameiermøtet vil ved valg gi styret tillit til å forvalte felles eiendom og midler, og styrets arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne. Tillitsvalgte honoreres for sin innsats og resultater gjennom sameiermøtets fastsettelse av styrehonorar. Styrets honorar i Lille Bislett Eierseksjonssameie for perioden 2010/2011på kr 225 000,- Som forretningsfører vil vi bistå styret med daglig administrativ forvaltning, oppfølging av sameiets økonomi, være rådgiver og veileder med hensyn til lover, vedtekter og kontrakter mv. Hvis ikke sameiet klarer å velge styreleder, vil sameiet måtte sette bort styreledervervet til en ekstern person, f.eks. advokat. Dette vil medføre økte kostnader for sameiet. Kunne du tenke deg å ta tillitsverv for sameiet ditt eller ønsker å vite mer om hva styreledervervet innebærer, vennligst ta kontakt med Espen Jørgensen i Obos på telefon: 22 86 58 60 eller e-post: espen.jorgensen@obos.no, eller avtroppende styreleder Inger-Lise Balgaard, tlf: 95 17 96 58 , e-post inger.lise.balgaard@nav.no. Styret kan også kontaktes på: styret_lillebislett@googlegroups.com Imøteser tilbakemelding innen fredag 29.april 2011.