fredag 21. desember 2007

Husordensregler

Inntil vi samles om felles husordensregler på sameiemøtet har styret satt opp noen punkter.

· Det skal ikke befinne seg private eiendeler i fellesarealer. Sykler, sko, søppelposer og lignende skal ikke settes i oppgang, trapp, eller inngangsparti.

· Søppelbøttene som er satt ut ved postkassene skal kun benyttes til uønsket reklame mottatt i postkassen.

· Gjenstander med lapper fra styret ang varsel om fjerning vil bli fjernet for eiers regning.

· Sykkelparkering finnes innenfor garasjen i U2, altså etasjen under parkeringen til SmartClub.

· Oppslag vil bli fjernet etter to uker, men blir lagt ut på bloggen.

· Dersom beboere ønsker å kontakte styret om saker de vil ha behandlet, informere andre beboere eller diskutere saker som angår alle, oppfordrer vi til bruk av bloggen. Denne har flg adresse:

http://lillebislett.blogspot.com/

Evt kan man sende mail til styret:

Styret_lillebislett@googlegroups.com


Mvh
Styret