tirsdag 24. februar 2015

Brannsikkerheten i sameiet er meget god

Det er kommet noen spørsmål fra beboerne om hvordan sikkerheten mot brann er planlagt i sameiet. Her er litt oppklarende informasjon.

Sameiet er prosjektert og bygget iht. teknisk forskrift og har derfor god sikkerhet mot brann, og gode rømningsveier.

Brannalarmen som er i trapperommene skal varsle personer som er i fellesarealene, men ikke i leilighetene. Hver leilighet er en egen branncelle, der røykvarslere er montert. Det er seksjonseiers ansvar at røykvarsleren er i funksjon.

For mer info, anbefales alle beboere å lese vedlagte notat til beboerne fra prosjektets brannkonsulent.

For de mer tekniske interesserte kan man også lese prosjektets brannrapport og branntegninger.

Se også sameiets branninstruks.

mandag 9. februar 2015

Postkassene merkes med leilighetsnummer

Styret merker nå alle postkassene med leilighetsnummer. Merkelappen står under nøkkelhullet til postkassen, vennligst ikke fjern disse. 

Leilighetsnummeret er det samme som står over ringeklokken ved inngangsdøren til leilighetene. Alle oppgangene er nå merket, unntatt oppgang 24 som blir merket i løpet av et par uker.

Postkassene er privat eiendom. Det er eiers ansvar og ha kontroll over postkassenøkler til leietakere. Ved eierskifte er det eiers ansvar og overlevere nøkler til ny eier. Beboere er selv ansvarlig for å merke postkassen med navn.

Hvis din postkasse ikke er merket, eller du mener din postkasse er feilmerket, vennligst send en e-post til styret_lillebislett@googlegroups.com.