mandag 18. januar 2016

Ordinært sameiermøte 7. mars 2016

Lille Bislett Eierseksjonssameie vil avholde ordinært sameiermøte mandag 7. mars 2016 kl. 18:00.

Sted: Høyskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, rom PA113 Athene 1.

I forkant av møtet vil seksjonseiere motta en formell innkalling med informasjon.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 3. februar 2016. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Eventuelle forslag sendes på e-post til: styret_lillebislett@googlegroups.com

Sameiet søker nye styremedlemmer
Se sameiets nettsider for nærmere informasjon.
Interesserte bes sende kontaktinformasjon til
styret_lillebislett@googlegroups.com innen fredag 19. februar 2016.

Med vennlig hilsen
Lille Bislett Eierseksjonssameie
Styret

fredag 15. januar 2016

Test av brannalarm 22. januar kl. 12:00

Det blir gjennomført en test av brannvarslingsanlegg i sameiets næringsdel og fellesarealer fredag 22. januar klokken 12:00.

Beboere skal forholde seg i ro.

onsdag 6. januar 2016

Full varmeeffekt av radiatorene

Det er viktig å "lufte" radiatorene for at varmeeffekten skal bli optimal. Noen opplever susing/lyd fra radiatoren, dette vil også bli bedre etter luftingen.

På siden av radiatoren, den motsatte av termostatsiden, sitter det en lufteskrue. Denne brukes for å slippe luft ut av radiatoren og for å hindre at sirkulasjonen av varmt vann stopper opp.

Man bruker en standard radiatornøkkel for å åpne lufteventilen. Til å begynne med vil mest sannsynlig komme luft, men vær oppmerksom på at vannet kan komme veldig brått! Stå klar til å stenge ventilen umiddelbart. Det er smart å ha en kopp/klut under radiatorens dreneringsåpning som kan ta imot eventuelt vannsøl på gulvet.

Standard radiatornøkkel ble overlevert alle eiere når bygget var nytt. Radiatornøkkelen skal følge leiligheten ved salg. Hvis du mangler radiatornøkkelen kan den kjøpes i jernvarehandel eller nøkkelservice.