tirsdag 30. september 2014

Hursordensregler i sameiet

Vi minner alle eiere, beboere og næringsdrivende i sameiet om å følge husordensreglene i sameiet!

Alle eiere og leietakere har ved kjøp/leiekontrakt i sameiet godtatt sameiets vedtekter og husordensregler.

Eiere som leier ut bolig/næringsseksjon er ansvarlige for å informere leietakere om husordensreglene - disse skal overholdes av alle beboere, besøkende og næringsdrivende.
Vis hensyn - vi er flere som bor her!

tirsdag 2. september 2014

Heisalarm

Skulle uhellet være ute og du blir stående fast inne i heisen skal kun callingalarmen i heisen benyttes.

Callingen er koblet opp mot KONEs alarmsentral med døgnvakt. Callingen skal kun brukes i nødstilfeller. Hvis callingen mot formodning ikke fungerer skal du ringe KONE på telefon 05663.

Feil/problemer med heisene skal som tidligere meldes direkte til styret_lillebislett@googlegroups.com.