onsdag 18. desember 2013

Status Lynet Internett 18. desember

Lynet Internett fikk nok en gang avslag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune på søknad om graving av fiberkabel til sameiet. Nå har imidlertid entreprenøren i samarbeid med bymiljøetaten funnet en akseptabel trasé for fiberkabelen.

Bymiljøetaten har lovet Lynet at søknadsbehandlingen for graving i denne traseen skal gå kjapt. De får tidligst lagt fiberkabelen før nyttår, hvis ikke skjer det i starten av januar.
Til orientering har Lynet ferdigstilt alle nødvendige arbeider inne i sameiet.
Eiere i sameiet som planlegger å gå over til Lynet Internett anbefales heretter kun å betale månedsleie til Canal Digital/annen nettleverandør. Overgang fra kvartalsvis til månedsfaktura kan du endre under «Min side» hos din nettleverandør.
Planlegger du ikke å endre til Lynet trenger du ikke å foreta deg noen ting så sant du har varslet styret om hvilken nettleverandør du har i dag (se nyhet fra 9. oktober).


Lynet Internett vil sende ut bestillingsskjema med informasjon om rabatter m.m. til alle beboere så snart de er klare.

tirsdag 17. desember 2013

Gratis beholder til matavfall

Etter besøket fra Renovasjonsetaten i sameiet 12. desember har vi fortsatt igjen noen gratis beholdere til kildesortering av matavfall.

Beholderen er ca. 21 x 25 x 20 cm og tilpasset den grønne kildesorteringsposen.

Ønsker du en slik avfallsbeholder kan du sende navn, oppgang og leilighetsnummer (står over ringeklokken på inngangsdøren) til styret_lillebislett@googlegroups.com.

fredag 22. november 2013

Stopp tagging

Sameiet er med i Stopp tagging-ordningen som sikrer oss en fasade uten skjemmende tagging.

Ikke noe sted i landet er tagging så utbredt som i Oslo. Stopp tagging-ordningen har vist seg som et svært effektivt virkemiddel i kampen mot tagging av bygårder.

Oppdager du tagging på sameiets fasader er det fint om du tipser styret: styret_lillebislett@googlegroups.com  

onsdag 20. november 2013

Status Lynet Internett

Etter at Oslo kommune avslo første søknad fra Lynet Internett om å grave fiberkabel inn til Lille Bislett sameiet er prosjektet dessverre noe forsinket.

Ny planlagt graving av fiberkabel til sameiet er stipulert til tidlig desember. Styret beklager at dette vil ta noe lenger tid enn først varslet, men vi rår dessverre ikke over byråkratiet i Oslo kommune.

Som tidligere meldt vil eiere og beboere få tilsendt informasjon fra Lynet Internett så snart de er klare til å motta bestillinger. 

mandag 11. november 2013

Fellesterrassene

Alle dørene til fellesterrassene er nå installert med smekklås for å unngå at ubudne gjester kommer inn. Fellesterrassene er stengt for sesongen – utlevering av nye nøkler vil skje våren 2014.

Styret kommer tilbake med nærmere informasjon om utlevering av nøkler til våren. Dersom du trenger nøkkel før våren 2014, eksempelvis ved visning eller i forbindelse med salg, kan du kontakte styret på e-post: styret_lillebislett@googlegroups.com.


Nøkler utdeles kun til boligeiere i sameiet – leietakere må fremvise skriftlig bekreftelse fra boligeier før utlevering. Det er en nøkkel pr. leilighet som ønsker det. Erstatning av mistet nøkkel til fellesterrassene faktureres boligeier med kostpris (veiledende pris kr 300,-).

onsdag 23. oktober 2013

Radonmåling av utleieboliger

Strålevernforskriften trer i kraft 1. januar 2014 og stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle boligeiere som leier ut egen bolig i Lille Bislett.   

Grenseverdi og tiltaksgrense for radon
Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel pr. kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.


I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Gjelder alle typer utleieboliger
Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie. 

Mål radon i utleieboliger
For å finne radonnivået i en utleiebolig, må du som utleier sørge for å få utført en radonmåling. En utleiebolig måles på samme måte som en bolig. Mer informasjon om måling finner du på nettsiden Måling av radon i boliger.

Utleiers ansvar
Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Tilsyn
Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene, men Strålevernet kan også føre tilsyn med at grenseverdi og tiltaksgrense overholdes.

Borettslag og sameier
Hvis du som eier leier ut sameieleiligheten din, er du forpliktet av radonkravene i strålevernforskriften. Dersom du selv bor i leiligheten, og ikke leier ut noen del av den, er du derimot ikke forpliktet av kravene i strålevernforskriften.

Les mer om radon på Oslo kommunes nettsider.

onsdag 9. oktober 2013

Viktig informasjon fra Lynet Internett

For at installasjonen av fibernett til sameiet skal gå så smertefritt som mulig må Lynet Internett ha informasjon fra alle eiere/beboere.

Send en e-post til styret_lillebislett@googlegroups.com med følgende informasjon:

Emne: Lynet Internett
For- og etternavn:
Oppgang og leilighetnummer:
Kontaktnummer (mobil):
Nåværende internettleverandør:
Har du fasttelefon eller ikke?:

Konsekvensen av ikke å melde i fra, kan være brudd på eksisterende internettlinje og/eller fasttelefon.

Lynet må ha denne informasjonen fra alle leiligheter fordi de ikke ønsker å kutte noens eksisterende nett-/telefonlinje når de installerer systemet.

Informasjonen ønskes snarest!

Kabel-TV
Avtalen med Lynet Internett påvirker ikke kabel-TV. Canal Digital er fortsatt leverandør av kabel-TV signaler til sameiet.  

onsdag 25. september 2013

Lynet Internett

Som tidligere varslet har styret inngått en avtale med Lynet Internett. Gravearbeidet for installasjon av fiberkabler til sameiet vil starte i oktober.  

Lynet antar at dette arbeidet ferdigstilles i siste del av oktober. Eiere og beboere vil få tilsendt informasjon fra Lynet så snart de er klare til å motta bestillinger. 

Informasjonen som styret mottar fra Lynet vil også bli publisert på våre nettsider.

mandag 16. september 2013

Klager på barnehagen

Styret har sendt skriftlig klage til Langaard barnehage basert på tilbakemeldinger fra beboerne. Klagene er hovedsakelig knyttet til barnas bruk av bakgården i Lille Bislett. 

Barnehagen mener alle klagene er ubegrunnet og kun snakk om engangstilfeller. 

For at det ikke skal oppstå misforståelser fremover ønsker barnehagen heretter at beboere som har noe på hjertet sender skriftlig beskjed direkte til daglig leder Charlotte Platou, e-post charlotte@hap.no

onsdag 4. september 2013

Beising av fasaden er ferdig

Oslo Malermesterforretning AS er nå, som planlagt, ferdig med beising av fasaden i Lille Bislett. Har du innspill på resultatet i din leilighet må du melde fra om dette innen 20. september.

Seksjonseier plikter å melde i fra til malerfirmaet om de vil ha dørlisten behandlet. Det anbefales at eier ser over treverket, slik at firmaet har muligheten til å rette eventuelle mangler eller søl.
 

Emnefeltet på e-posten skal være “Lille Bislett” og dine innspill sendes til: anders@ommf.no. Husk og avslutt e-posten med fullt navn, oppgang, etasje, leilighetsnummer og hvilket mobilnummer du nås på.

Bredbåndsavtalen med Canal Digital sies opp

Styret har bestemt å si opp bredbåndsavtalen med Canal Digital i løpet av september. Avtalen skulle gi eiere billig nettilgang, men prisutvikling, rabatt og hastighet matcher ikke lengre andre tilbydere på markedet.
 

Styret har inngått en avtale med Lynet Internett som nå installerer fibernett i sameiet. Dette vil gi en av de raskeste og billigste internettilgangene i Oslo.  

Avtale med Lynet binder ikke den enkelte sameier, noe Canal Digital-avtalen heller ikke gjorde. Men i motsetning til Canal Digital, operer ikke Lynet med skjulte rabattpriser som blir belastet sameiets felleskostnader. 

Lynet Internett  
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon fra Lynet Internett når det er klart for bestilling, men kan fortelle om følgende abonnementstilbud:
 • Torden (10/10 mbps), kr 297,- minus 50,- = kr 249,- 
 • Lyn (50/50 mbps), kr 399,- minus 50,- = kr 349,-  
 • Olja Lyn (100/100 mbps), kr 499 minus 100,- = kr 399,-
I tillegg blir det også en gratislinje for dem som bare trenger å ha e-posttilgang i leiligheten.
 

Eiere velger selv nettleverandør 
Styret anbefaler og bytte til Lynet fordi dette gir raskere og billigere internett, men den enkelte eier/beboer står fritt i valg av bredbåndsleverandør til sin leilighet.
 

Avtalen med Lynet Internett inngås direkte med de eiere/beboer som ønsker det uten at sameiets felleskostnader blir belastet.
 

Eiere som ønsker og fortsette bredbåndsavtalen med Canal Digital trenger ikke å foreta seg noe, men må belage seg på høyere månedsavgifter enn tidligere.

Se også Klagestorm mot Canal Digital

mandag 5. august 2013

Møbler og annet avfall

Styret bruker mye tid, og felleskostnader, på å fjerne kasserte møbler og annet avfall som plasseres i søppelrom og fellesarealer. Det er den enkelte beboers/eiers ansvar og fjerne slik avfall for egen regning. 

Styret kommer til å bli strengere med oppfølging og fakturering av disse ekstrakostnadene fremover. Det er kameraovervåkning i sameiet og vi vil gjennomgå opptak for å finne ut hvem “synderne” er. De som blir avslørt må selv betale for opprydding og bortkjøring – uavhengig av kostnadsstørrelse. 

Vi minner om at seksjonseiere er økonomisk ansvarlig overfor sameiet – også hvis “synderne” er leietakere. 

Se oversikt på Renovasjonsetatens nettsider over hvor du kan levere møbler og annet større avfall.

torsdag 25. juli 2013

Beising av fasaden i Lille Bislett

Arbeidet med beising av vinduer og andre tredetaljer på fasaden begynte mandag 22. juli i bygg B. Malerfirma vil fortløpende henge opp informasjon i de delene av sameiet hvor de arbeider – vennligst følg instruksene på oppslaget.

Først skal tredetaljene på fasaden pusses, da må vinduer og dører være lukket pga. støv osv. Noen dager senere skal tredetaljene beises – da må vinduer stå i luftestilling for at malerfirma skal få gjort en grundig jobb.

Firmaet vi har valgt er Oslo Malermesterforretning AS. De jobber i utgangspunktet fra kl. 07:00 til 16:00, men kan i perioder strekke seg litt utover disse arbeidstidene.

Oslo Malermesterforretning estimerer å bli ferdige med Lille Bislett sameiet innen september, men dette er selvsagt avhengig av været fremover.

mandag 22. juli 2013

Varmtvann

Ferietid kan føre til mangel på sirkulasjon av vann i sameiet – derfor kan noen beboere oppleve at de ikke får varmtvann i springen.

Iflg. rørlegger må de som opplever dette la vannet renne i 5-10 minutter før varmtvannet kommer. Sett både kjøkken- og badekraner på maks varmtvannsstyrke for å øke vannsirkulasjonen i din oppgang.

fredag 19. juli 2013

Beising av vinduer begynner 22. juli

Arbeidet med beising av vinduer og andre tredetaljer på fasaden begynner 22. juli. Alle vinduer bør stå halvveis åpne for at malerfirma skal få gjort en grundig jobb.

Malerfirma vil fortløpende henge opp informasjon i de delene av bygget hvor de arbeider. Nærmere informasjon kommer.

torsdag 20. juni 2013

Lille Bislett endelig gjenåpnet

Onsdag 19. juni 2013 var en historisk dag. Lille Bislett ble av byråd Ola Elvestuen gjenåpnet som nærmiljøanlegg, nå i ny og fin utgave. 

Les mer på nettsidene til Oslo kommune.

tirsdag 28. mai 2013

Følg husordensreglene og vis hensyn!

Styret må nok en gang be alle beboere, og deres besøkende om å følge sameiets husordensregler og normal folkeskikk. Det skal være ro i sameiet fra kl. 23.00 til kl. 07.00 – det gjelder også bakgården, fellesterrasene og andre fellesområder!

Det er flere ganger registrert at det kastes sneiper og snus fra øvre balkonger og ned i bakgården. ”Festdeltagere” er observert urinerende i bakgården. I tillegg er det for mye støy i bakgården og i fellesområdene etter kl. 23.00. Vennligst les og respekter sameiets husordensregler (se side 13 til 16)!  

Det skal være unødvendig at styret må oppfordre beboere og besøkende om å følge normal folkeskikk! Dersom noen blir tatt for urinering eller lignende fremover vil styret umiddelbart varsle om sanksjonering av eier/beboer.

Vis hensyn - vi er flere som bor her!

onsdag 24. april 2013

Oppdatering av beboerlister skal skje skriftlig

Vi minner om at oppdateringer av beboerlister ved inngangsdørene må meldes skriftlig til styret.

Flere beboere endrer ringelistene ved inngangsdørene på egenhånd uten å melde fra til styret. Dette hindrer styret i å ha korrekte ringelister når de byttes ut. 

Ved endringer må du oppgi hvilken oppgang du bor i, ditt leilighetsnummer (se egen inngangsdør) og hvilket navn som skal stå på ringelisten.

Alle endringer meldes skriftlig til styret_lillebislett@googlegroups.com.

fredag 12. april 2013

Protokoll fra sameiemøte 11. april og nytt styre

Ordinært sameiermøte i Lille Bislett Eierseksjonssameie ble avholdt torsdag 11. april 2013. Vedlagt finner du link til protokollen fra sameiermøtet og oversikt over det nye styret.

Styret i Lille Bislett Eierseksjonssameie består pr. 11. april 2013 av:
 • Olav Heiberg Hoff, styreleder
 • Arne Sangnæs, styremedlem 
 • Khilji Arshid Abdul Aziz, styremedlem
 • Maria Frøid, styremedlem
 • Sverre Auestad, styremedlem 
 • Aina Beate Kallak, varamedlem
 • Ingrid Lill Høglund, varamedlem
 • Morten Kielland Rygh, varamedlem
Som tidligere foretrekker styret henvendelser pr. e-post, denne mailboksen sjekkes ofte.

Protokoll fra ordinært sameiemøte 11. april 2013.

Vi takker det avtroppende styret for flott innsats og ønsker det nye styret lykke til.

torsdag 14. mars 2013

Vannlekkasje i Lille Bislett 24

Det er lekkasje i nr. 24. Inntil vi får sjekket alle leilighetene - sannsynligvis i ettermiddag - er vannet avstengt i denne oppgangen.

Rørlegger er naturligvis koplet inn.

mandag 18. februar 2013

Tøm postkassen din – jevnlig!

Vi opplever dessverre ødeleggelser og innbrudd i postkassene med jevne mellomrom. Dette er sterkt beklagelig, men vi kan alle bidra til å minske problemet!

Vi ser at mange postkasser ikke blir tømt hver dag og derfor fylles opp med mye post. Overfylte postkasser er lett synlig og kan være direkte ”uimotståelige” for innbruddstyver. Alle beboere oppfordres derfor til å tømme egen postkasse hver dag, eller med korte mellomrom.

Alternativer når du er bortreist:
 • Sørg for at noen tømmer postkassen din med jevne mellomrom
 • Posten kan oppbevare posten for deg når du er bortreist. For nærmere informasjon og bestilling av oppbevaring 
 • Hvis du stort sett er bortreist, eller av en annen årsak ikke kan få tømt postkassen din med jevne mellomrom, bør du leie en postboks
Styret jobber med å få utbedret postkassene og kommer tilbake med nærmere informasjon om dette etter hvert.

torsdag 7. februar 2013

Status dørtelefoner

Reparatør fra Lefdal har vært og sett på problemene med dørtelefonene i Lille Bislett 4, 8 og 24.

Feilene vil bli reparert fortløpende, men dette vil ta noe tid fordi det er et omfattende arbeid som varierer i omfang fra oppgang til oppgang.

fredag 1. februar 2013

Til leietakere i sameiet

Er du leietakere i Lille Bislett sameiet og har spørsmål om leilighet, boder, nøkler eller lignende? Da må du kontakte din utleier!

Som leietaker finner du mye nyttig informasjon på disse hjemmesidene, men alle leietakere må først og fremst forholde seg til egen utleier.

Styret er behjelpelig og svarer på spørsmål fra alle, men styret må bl.a. av sikkerhetsmessige grunner primært forholde seg til eierne i sameiet.

onsdag 23. januar 2013

Bodnr. = Seksjonsnr.

Hver seksjon i sameiet har en kjellerbod som skal være merket med leilighetens seksjonsnummer i overkant av boddøren. Alle boder må være låst til enhver tid – dette bidrar til at andre ikke får mulighet til å ta feil bod i bruk.

Bodene fulgte med leilighetene da disse ble overlevert fra utbygger Olav Thon til seksjonseierne. Bodene er privat eie og administreres derfor ikke av styret i sameiet.

Styret oppfordrer imidlertid alle seksjonseiere å påse at de bruker riktig bod. Det er også seksjonseiers oppgave å informere egne leietakere / nye eiere om hvilken bod som tilhører leiligheten.

Se oversikt over seksjonsnr. og leilighetsnr. i bygg A, B og C
  

fredag 18. januar 2013

Status varmtvann og varme i radiatorene

Vi har dessverre den siste tiden opplevd tildels omfattende problemer med varmesentralen som styrer varmtvannet og varmen i radiatorene i Lille Bislett.

Rørlegger har jobbet med dette siden før jul og har vært på plass både 16. og 17. januar. I tillegg til å rette feilen har han også lovet bot og bedring med hensyn til stabiliteten i anlegget i tiden fremover.

Vi setter pris på å få løpende tilbakemelding på feil og mangler. Dersom antallet henvendelser er omfattende vil vi i spesielle tilfeller erfaringsmessig ikke klare å besvare alle henvendelsene direkte, men vi tilstreber å oppdatere informasjonen på hjemmesiden løpende.

Mvh Styret

fredag 11. januar 2013

Mangel på varmtvann og kalde radiatorer

Hafslund har (ved en underleverandør) byttet ut en vesentlig komponent ved varmeanlegget i sameiet. Varmtvannstilførselen (tappevannet) skal nå være ok i alle bygg og oppganger etter at det har vært arbeidet med dette gjennom julen.

I tillegg har vi fått meldinger om at radiatorer i enkelte leiligheter (bygg A, B og C i flere etasjer) nå er kalde om natten og varme om dagen. Dette skyldes mest sannsynlig feil innstilt automatikk som Andenæs VVS skal se på så snart som mulig.