torsdag 28. februar 2019

Sameiet søker nye styremedlemmer

Er du interessert i ditt bomiljø og har lyst til å gjøre en innsats for sameiet? Da er du den vi søker!

Styret i Lille Bislett består av dyktige og handlekraftige mennesker. Vi har styremøte en gang i måneden – noe praktisk arbeid utenom styremøtene må påregnes. Styrevervet blir kompensert økonomisk.

Vi oppfordrer alle eiere som ønsker å gjøre en innsats for sameiet om å stille til valg! Å være styremedlem er både lærerikt og gir god erfaring. 


Som styremedlem bør du:
 • være praktisk anlagt
 • like utfordringer og ta i et tak når det trengs
 • bo i sameiet
Som aktivt medlem i styret får du blant annet: 
 • kjennskap til hvordan sameiet forvaltes 
 • påvirke ditt eget bomiljø 
 • bli kjent med hyggelige naboer 
 • styrehonorar
Valg under årsmøte 14. mars 2019
På årsmøtet torsdag 14. mars skal nytt styre velges. Sameiet ønsker et styre med sammensatt kompetanse. Eiere med byggteknisk kompetanse/interesse og økonomisk forståelse oppfordres derfor til å stille til valg.

Interessert?
Dersom du er interessert kan du sende enn e-post med din kontaktinformasjon til 
styret_lillebislett@googlegroups.com. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme e-postadresse. 

søndag 3. februar 2019

Innbrudd i postkasser

Det har vært innbrudd i postkassestativene i oppgang 8 og 16 natt til søndag 03.02.

Det er ikke alle postkassene som er berørt, men vi oppfordrer alle til å se etter.

Postkassene vil ble reparert så snart som mulig!

lørdag 3. november 2018

Forekomst av skjeggkre

Styret har den siste tiden mottatt enkelte henvendelser om at det har blitt observert skjeggkre i enkeltleiligheter. Skjeggkre er ikke farlig og vil under normale forhold ikke kunne gjøre materiell skade. De kan likevel oppleves som sjenerende.

Skjeggkre har i løpet av få år spredt seg i rekordfart og kan være vanskelig å bekjempe dersom de først har etablert seg i et bygg. Det finnes imidlertid enkelte tiltak som hver enkelt beboer kan iverksette for å forebygge og begrense forekomsten:

- Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via objekter. Det antas at bygningsmaterialer, pappesker, møbelemballasje osv. er sentrale spredningskilder. Styret oppfordrer derfor alle beboere til å pakke ut møbelleveranser og lignende utendørs dersom dette er mulig, eventuelt fjerne emballasjen fra leiligheten så raskt som mulig. Feriekofferten bør også sjekkes for blindpassasjerer ved hjemkomst.

- Dersom skjeggkre har blitt observert kan det settes ut limfeller i leiligheten for å kartlegge og begrense forekomsten.

- Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkre er sentralt for å begrense bestanden og hindre ytterligere spredning. Gjentatt grundig støvsuging vil også kunne fjerne voksne individer og nymfer.

Utfyllende informasjon om skjeggkre finnes blant annet på folkehelseinstituttets hjemmesider: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

søndag 16. september 2018

Høsten er her!

Styret oppfordrer i den forbindelse alle beboere til å fjerne eller sikre alle løse gjenstander på uteplasser og balkonger slik at de ikke blåser bort ved uvær. Videre ber vi alle om å fjerne løv fra balkongene slik at dette ikke setter seg fast og tetter takrenner og sluk. 


tirsdag 4. september 2018

Økning av felleskostnader fra 01.10.18


Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5% for bolig- og næringsseksjonene, blant annet som følge av økte kostnader for kabel-TV, forsikring og energi/fjernvarme. I tillegg vil felleskostnadene for garasjeeierne øke med 50 kr pr/mnd. 

Endringen har virkning fra 01. oktober 2018. 

søndag 10. juni 2018

Trivselsregler for bruk av felles uteområder

Det er høysesong for bruk av fellesarealene i bakgården og på takterrassene. Styret oppfordrer alle beboere til bidra til å gjøre disse områdene til et hyggelig sted å være for alle, og minner i den forbindelse om følgende punkter:
 • Bruk av grill - Bruk av engangsgrill i bakgården må ikke finne sted på gressplen eller benker og bord. Husk slukkevann og sørg for at grillen er tilstrekkelig avkjølt før den kastes. 
 • Støy - Alle beboere og deres besøkende må følge sameiets husordensregler og utvise normal folkeskikk. Det skal være ro i sameiet fra kl. 23.00 til kl. 07.00 - det gjelder også bakgården, fellesterrassene og andre fellesområder. Vær oppmerksom på at bruk av lydanlegg og høylytt tale kan forstyrre naboene dine. 
 • Forsøpling - Sørg for å rydde etter deg og dine besøkende før du forlater fellesarealene. 
 • Barnehagen er ikke en del av fellesarealene - Sameiets beboere skal ikke oppholde seg i barnehagens uteområder. Alle beboere oppfordres til å melde fra til styret dersom andre beboere benytter seg av dette området. 

lørdag 9. juni 2018

Ikke mat fuglene!

Styret har den siste tiden observert at enkelte beboere legger ut mat til fuglene på balkongene. Dette er ikke ønskelig, blant annet fordi det kan medføre støy og tiltrekke seg skadedyr. Styret ber derfor om at fuglematingen opphører.

tirsdag 29. mai 2018

Innbrudd i boder

Det har dessverre vært flere tilfeller av innbrudd i boder den siste tiden. Styret oppfordrer i den forbindelse alle beboere til å sjekke bodene sine. 

Styret arbeider for tiden med mulige tiltak for å bedre sikkerheten i boarealet. Samtidig oppfordrer vi alle beboere til å sikre bodene godt ved bruk av kraftig hengelås, kjetting, sykkellås eller lignende. For å minimere risikoen for innbrudd understrekes også viktigheten av å sørge for at uvedkommende ikke slippes inn i sameiets fellesarealer. Ikke åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen, sørg for at inngangsdører lukkes og går i lås og vær oppmerksom på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn. Dersom det oppdages noe mistenkelig, kontakt Securitas bomiljøvakt på telefon 22 97 10 70 eller i alvorlige/akutte tilfeller politiet.