søndag 4. august 2019

Lille Bislett Beboerforum

Vi har dessverre problemer med Lille Bislett Beboerforumet.

I løpet av høsten vil vi gå over til nye hjemmesider under herborvi.no. Vi ser frem til å enklere kommunikasjon med eiere og beboere!

Økning i kostnad på fjernvarme


Styret besluttet å øke kostnaden på fjernvarme med 30%.

Etter i nesten dobling i strømpriser har sameiet hatt for lav innbetaling i forhold til kostnad. Økningen gjelder både bolig og næring.


torsdag 28. februar 2019

Sameiet søker nye styremedlemmer

Er du interessert i ditt bomiljø og har lyst til å gjøre en innsats for sameiet? Da er du den vi søker!

Styret i Lille Bislett består av dyktige og handlekraftige mennesker. Vi har styremøte en gang i måneden – noe praktisk arbeid utenom styremøtene må påregnes. Styrevervet blir kompensert økonomisk.

Vi oppfordrer alle eiere som ønsker å gjøre en innsats for sameiet om å stille til valg! Å være styremedlem er både lærerikt og gir god erfaring. 


Som styremedlem bør du:
 • være praktisk anlagt
 • like utfordringer og ta i et tak når det trengs
 • bo i sameiet
Som aktivt medlem i styret får du blant annet: 
 • kjennskap til hvordan sameiet forvaltes 
 • påvirke ditt eget bomiljø 
 • bli kjent med hyggelige naboer 
 • styrehonorar
Valg under årsmøte 14. mars 2019
På årsmøtet torsdag 14. mars skal nytt styre velges. Sameiet ønsker et styre med sammensatt kompetanse. Eiere med byggteknisk kompetanse/interesse og økonomisk forståelse oppfordres derfor til å stille til valg.

Interessert?
Dersom du er interessert kan du sende enn e-post med din kontaktinformasjon til 
styret_lillebislett@googlegroups.com. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme e-postadresse. 

søndag 3. februar 2019

Innbrudd i postkasser

Det har vært innbrudd i postkassestativene i oppgang 8 og 16 natt til søndag 03.02.

Det er ikke alle postkassene som er berørt, men vi oppfordrer alle til å se etter.

Postkassene vil ble reparert så snart som mulig!

lørdag 3. november 2018

Forekomst av skjeggkre

Styret har den siste tiden mottatt enkelte henvendelser om at det har blitt observert skjeggkre i enkeltleiligheter. Skjeggkre er ikke farlig og vil under normale forhold ikke kunne gjøre materiell skade. De kan likevel oppleves som sjenerende.

Skjeggkre har i løpet av få år spredt seg i rekordfart og kan være vanskelig å bekjempe dersom de først har etablert seg i et bygg. Det finnes imidlertid enkelte tiltak som hver enkelt beboer kan iverksette for å forebygge og begrense forekomsten:

- Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via objekter. Det antas at bygningsmaterialer, pappesker, møbelemballasje osv. er sentrale spredningskilder. Styret oppfordrer derfor alle beboere til å pakke ut møbelleveranser og lignende utendørs dersom dette er mulig, eventuelt fjerne emballasjen fra leiligheten så raskt som mulig. Feriekofferten bør også sjekkes for blindpassasjerer ved hjemkomst.

- Dersom skjeggkre har blitt observert kan det settes ut limfeller i leiligheten for å kartlegge og begrense forekomsten.

- Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkre er sentralt for å begrense bestanden og hindre ytterligere spredning. Gjentatt grundig støvsuging vil også kunne fjerne voksne individer og nymfer.

Utfyllende informasjon om skjeggkre finnes blant annet på folkehelseinstituttets hjemmesider: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

søndag 16. september 2018

Høsten er her!

Styret oppfordrer i den forbindelse alle beboere til å fjerne eller sikre alle løse gjenstander på uteplasser og balkonger slik at de ikke blåser bort ved uvær. Videre ber vi alle om å fjerne løv fra balkongene slik at dette ikke setter seg fast og tetter takrenner og sluk. 


tirsdag 4. september 2018

Økning av felleskostnader fra 01.10.18


Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5% for bolig- og næringsseksjonene, blant annet som følge av økte kostnader for kabel-TV, forsikring og energi/fjernvarme. I tillegg vil felleskostnadene for garasjeeierne øke med 50 kr pr/mnd. 

Endringen har virkning fra 01. oktober 2018. 

søndag 10. juni 2018

Trivselsregler for bruk av felles uteområder

Det er høysesong for bruk av fellesarealene i bakgården og på takterrassene. Styret oppfordrer alle beboere til bidra til å gjøre disse områdene til et hyggelig sted å være for alle, og minner i den forbindelse om følgende punkter:
 • Bruk av grill - Bruk av engangsgrill i bakgården må ikke finne sted på gressplen eller benker og bord. Husk slukkevann og sørg for at grillen er tilstrekkelig avkjølt før den kastes. 
 • Støy - Alle beboere og deres besøkende må følge sameiets husordensregler og utvise normal folkeskikk. Det skal være ro i sameiet fra kl. 23.00 til kl. 07.00 - det gjelder også bakgården, fellesterrassene og andre fellesområder. Vær oppmerksom på at bruk av lydanlegg og høylytt tale kan forstyrre naboene dine. 
 • Forsøpling - Sørg for å rydde etter deg og dine besøkende før du forlater fellesarealene. 
 • Barnehagen er ikke en del av fellesarealene - Sameiets beboere skal ikke oppholde seg i barnehagens uteområder. Alle beboere oppfordres til å melde fra til styret dersom andre beboere benytter seg av dette området.