mandag 21. oktober 2019

Nye dekodere fra Telenor

Telenor bytter i disse dager ut dekoderne i sameiet. Dagens dekodere er basisdekodere som vil miste flere av funksjonalitetene i løpet av høsten. Den nye dekoderen er en "T-We Box 2" og er tilpasset dagens v’er og har 4K og HDR funksjonalitet, stemmestyring, harddisk for lagring av opptak, T-We underholdningsunivers. Den vil også få den nye underholdningsportalen vår som blir lansert i løpet av det neste året. 

Telenor kan nåes på 97428018 for avtale om bytting.

Mvh,

Styret

søndag 4. august 2019

Lille Bislett Beboerforum

Vi har dessverre problemer med Lille Bislett Beboerforumet.

I løpet av høsten vil vi gå over til nye hjemmesider under herborvi.no. Vi ser frem til å enklere kommunikasjon med eiere og beboere!

Økning i kostnad på fjernvarme


Styret besluttet å øke kostnaden på fjernvarme med 30%.

Etter i nesten dobling i strømpriser har sameiet hatt for lav innbetaling i forhold til kostnad. Økningen gjelder både bolig og næring.


torsdag 28. februar 2019

Sameiet søker nye styremedlemmer

Er du interessert i ditt bomiljø og har lyst til å gjøre en innsats for sameiet? Da er du den vi søker!

Styret i Lille Bislett består av dyktige og handlekraftige mennesker. Vi har styremøte en gang i måneden – noe praktisk arbeid utenom styremøtene må påregnes. Styrevervet blir kompensert økonomisk.

Vi oppfordrer alle eiere som ønsker å gjøre en innsats for sameiet om å stille til valg! Å være styremedlem er både lærerikt og gir god erfaring. 


Som styremedlem bør du:
  • være praktisk anlagt
  • like utfordringer og ta i et tak når det trengs
  • bo i sameiet
Som aktivt medlem i styret får du blant annet: 
  • kjennskap til hvordan sameiet forvaltes 
  • påvirke ditt eget bomiljø 
  • bli kjent med hyggelige naboer 
  • styrehonorar
Valg under årsmøte 14. mars 2019
På årsmøtet torsdag 14. mars skal nytt styre velges. Sameiet ønsker et styre med sammensatt kompetanse. Eiere med byggteknisk kompetanse/interesse og økonomisk forståelse oppfordres derfor til å stille til valg.

Interessert?
Dersom du er interessert kan du sende enn e-post med din kontaktinformasjon til 
styret_lillebislett@googlegroups.com. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme e-postadresse. 

søndag 3. februar 2019

Innbrudd i postkasser

Det har vært innbrudd i postkassestativene i oppgang 8 og 16 natt til søndag 03.02.

Det er ikke alle postkassene som er berørt, men vi oppfordrer alle til å se etter.

Postkassene vil ble reparert så snart som mulig!

lørdag 3. november 2018

Forekomst av skjeggkre

Styret har den siste tiden mottatt enkelte henvendelser om at det har blitt observert skjeggkre i enkeltleiligheter. Skjeggkre er ikke farlig og vil under normale forhold ikke kunne gjøre materiell skade. De kan likevel oppleves som sjenerende.

Skjeggkre har i løpet av få år spredt seg i rekordfart og kan være vanskelig å bekjempe dersom de først har etablert seg i et bygg. Det finnes imidlertid enkelte tiltak som hver enkelt beboer kan iverksette for å forebygge og begrense forekomsten:

- Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via objekter. Det antas at bygningsmaterialer, pappesker, møbelemballasje osv. er sentrale spredningskilder. Styret oppfordrer derfor alle beboere til å pakke ut møbelleveranser og lignende utendørs dersom dette er mulig, eventuelt fjerne emballasjen fra leiligheten så raskt som mulig. Feriekofferten bør også sjekkes for blindpassasjerer ved hjemkomst.

- Dersom skjeggkre har blitt observert kan det settes ut limfeller i leiligheten for å kartlegge og begrense forekomsten.

- Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkre er sentralt for å begrense bestanden og hindre ytterligere spredning. Gjentatt grundig støvsuging vil også kunne fjerne voksne individer og nymfer.

Utfyllende informasjon om skjeggkre finnes blant annet på folkehelseinstituttets hjemmesider: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

søndag 16. september 2018

Høsten er her!

Styret oppfordrer i den forbindelse alle beboere til å fjerne eller sikre alle løse gjenstander på uteplasser og balkonger slik at de ikke blåser bort ved uvær. Videre ber vi alle om å fjerne løv fra balkongene slik at dette ikke setter seg fast og tetter takrenner og sluk. 


tirsdag 4. september 2018

Økning av felleskostnader fra 01.10.18


Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5% for bolig- og næringsseksjonene, blant annet som følge av økte kostnader for kabel-TV, forsikring og energi/fjernvarme. I tillegg vil felleskostnadene for garasjeeierne øke med 50 kr pr/mnd. 

Endringen har virkning fra 01. oktober 2018.