fredag 18. november 2011

Ang. purringer fra Infratek

Flere har mottatt purringer fra Infratek for utbedring av elanlegg i tråd med inspeksjonen som ble gjort tidligere i år. Olav Thon Eiendomsselskap har tidligere meldt tilbake at de følger opp saken, men at de gjør det for alle reklamasjonene samlet og at det derfor kan ta noe tid.

Ifølge Espen Strand i Olav Thon skal eiere/beboere ikke foreta seg noe med 1. purring fra Infratek. Strand bekrefter i en e-post 18. november at feilene vil bli utbedret tidlig i januar 2012.

onsdag 2. november 2011

Nye forsinkelser med Lille Bislett-parken

På grunn av store problemer med overvannshåndtering i området har Oslo Kommune blitt nødt til å stanse arbeidene med parken inntil videre – vannproblemet må utbedres før arbeidene kan fortsette.

Det samler seg mye vann både i Bislettgata og Dalsbergstien ved store nedbørsmengder. Oversvømmelsene berører både Bislett stadion og veinettet, og vil medføre vannskader dersom dette skjer gjentatte ganger. Oslo Kommune jobber nå med å få på plass en god løsning for håndteringen av overvannet.
Tiltakene som kreves for å få løst problemet er forventet å medføre omfattende gravearbeider på ballplassen og Maratonplassen. De resterende arbeidene med å opparbeide friområdene gjenopptas så snart et endelig løsningsforslag er på plass, i følge Idrettsetaten i Oslo Kommune.


Se orienteringsbrev fra Bymiljøetaten 21. oktober 2011.