onsdag 20. april 2016

Eierskriftegebyr på leilighet og garasjeplass

Sameiets forretningsfører Obos har økt eierskiftegebyret på leiligheter til kr. 5.000,- og på garasjeplasser til kr. 663,-.

Vi minner om at alle eierskifte i sameiet skal sendes til styrets forretningsfører Obos, e-post: delyn.benedicte.edwards@obos.no

Det er eiers ansvar å påse at sameiets forretningsfører får kopi av signert eierskifte mellom selger og kjøper – uavhengig om selger står for salget selv, eller benytter megler/advokat. 

Privateide garasjeplasser i Lille Bislett sameiet kan kun selges til andre seksjonseiere i sameiet.

mandag 11. april 2016

Dobbeltparkering er ikke tillatt

Bruksrett til privat garasjeplass i sameiet omfatter kun arealet innenfor oppmerket nummer – dobbeltparkering eller bruk av fellesarealet i garasjeanlegget er ikke tillatt.

Arealet utenfor oppmerket garasjeplass er fellesarealer og skal ikke benyttes til parkering av tilhengere, motorsykler, sykler, bildekk eller lignende. Vennligst vis hensyn og ikke skap unødvendige vansker for andre garasjeeiere.   

Eiere som leier ut egen garasjeplass må informere eventuelle leietakere om dette.


Illustrasjonsbilde

tirsdag 5. april 2016

Avfallsdunker i søppelrommene

Etter innspill fra beboere under sameiermøtet 7. mars har vi redusert antall avfallsdunker i søppelrommet i bygg A og B.

Antall avfallsdunker samsvarer ikke med mengden avfall i sameiet. Styret har derfor besluttet å redusere antall avfallsdunker i bygg A og B for å spare renovasjonskostnader fra Oslo kommune.

Avfallsdunkene blir tømt tre ganger i uken, papirdunkene blir tømt en gang i uken. Se hentetider og neste tømming for Lille Bislett.

Vi oppfordrer alle beboere til å kildesortere avfallet korrekt. Alt avfall skal plasseres i dunkene - større typer avfall som ikke får plass i dunkene skal aldri plasseres i avfallsrommene. Det er beboers eget ansvar å kvitte seg med denne type avfall på forsvarlig måte.

I papirdunkene skal følgende kastes: 
 • Papir
 • Aviser
 • Ukeblader
 • Reklame
 • Eggekartonger
 • Pizzaesker
 • Konvolutter
 • Gråpapir
 • Papp
 • Bølgepapp
 • Drikkekartonger (også de med plastkork og aluminiumsbelegg)
 • Bøker

Papir som skal kastes i avfallsdunkene:
 • Julepapir og lignende gavepapir
 • Papir, papp og kartong med matrester
 • Servietter og tørkepapir
For ytterligere informasjon, se