mandag 22. februar 2010

Kostnader for alarmutrykning


Det er dessverre en del alarmer som blir utløst av at personer holder dørene åpne for lenge. Vennligst pass på at døren går i lås etter deg, og at det ikke ligger snø eller andre hindringer i døråpningen.
Styret vil viderefakturere utrykninger som skyldes beboere. Husk at det til vårt alles beste at sameiet holdes låst og sikkert.

Priser i forbindelse med alarm- og adgangskontrollsystemet:
Ny nøkkelbrikke: 1 800,-
Ny nøkkelbrikke hvis politianmeldelse foreligger: 950,-
Bytte inn gammel nøkkel i brikke: 350,-
Utrykning: 1 890,-