tirsdag 17. juli 2012

Vedrørende purringer fra Infratek/Hafslund

Det har den siste tiden blitt sendt ut flere purringer fra Infratek/Hafslund vedrørende utbedring av sikringsskapene. Dette har naturlig nok skapt forvirring, da Thon/Lefdal ikke har villet utbedre og styret har bedt sameierne om å se bort fra purringene.

Slik saken står nå, er det en dialog mellom Lefdal og Hafslund hvorvidt det foreligger en mangel ved sikringsskapene eller ikke.

Hafslund har bekreftet at det ikke vil bli sendt ut flere purringer til sameierne, før de har fått tilbakemelding fra skapleverandør. En slik tilbakemelding vet vi ikke enda når vil foreligge, men inntil videre kan sameierne igjen se bort fra purringene.

Styrets anbefaling
Det gjøres også oppmerksom på at dette er en sak mellom den enkelte sameier og Olav Thon (utbygger)/Lefdal Installasjon (underleverandør), og dermed ikke et forhold som styret har ansvar for. Styrets anbefaling er at alle sameierne reklamerer på det som muligens er en mangel ved utsparingene i sikringsskapet, i den grad man ikke allerede har reklamert på forholdet. Reklamasjonen sendes til Olav Thon og/eller Lefdal Installasjon. For å hindre at reklamasjonsfristen løper ut er det viktig at dette gjøres innen fem år etter at leiligheten ble overtatt av førstegangskjøper.


Eksempel på reklamasjon:
”Reklamasjon vedrørende utsparinger i sikringsskap i Lille Bislett Eierseksjonssameie


Navn:
Seksjonsnummer:


Det vises til pågående dialog mellom Lefdal Installasjon og Hafslund Nett vedrørende utsparinger i sikringsskap.

Under henvisning til krav om utbedring av sikringsskap fra Infratek og Hafslund Nett, gjøres det herved gjeldende at forholdet må utbedres av Olav Thon som utbygger og/eller Lefdal Installasjon som underleverandør.

Bekreftelse på ovennevnte imøteses.

Mvh"