mandag 30. november 2015

Hold luftelukene åpne!

Selv om kuldegradene er kommet må alle leiligheter holde luftelukene åpne. Hvis luftelukene stenges, vil ikke ventilasjonssystemet fungere optimalt og vond lukt kan oppstå i leilighetene.

Alle leiligheter har avtrekk fra bad og kjøkken – den luftmengden som til enhver tid trekkes ut av leiligheten må erstattes med friskluft. Denne friskluften tilføres leiligheten gjennom lufteventiler i ytterveggene. Disse ventilene må derfor alltid stå i åpen stilling.

Se også: Åpne lufteventilene i leiligheten din

torsdag 19. november 2015

Kalde radiatorer

Strømbruddet i Oslo 19. november har ført til kaldt vann i radiatorer, tappevannet er ikke berørt.

Rørlegger er bestilt og er på vei for å se på problemet.

Kl. 09:20: Da skal varmen være på vei tilbake i radiatorene.

onsdag 18. november 2015

Felleskostnadene øker 7,5 % fra 1. januar 2016

Felleskostnadene for boligseksjonene i Lille Bislett øker med 7,5 % fra og med 1. januar 2016.

De månedlige fakturaene fra Obos inneholder A-kontobeløp for:
 • fjernvarme
 • felleskostnader
 • garasje (for de som eier det)
Det er kun beløpet for felleskostnader som øker med 7,5 % fra 1. januar 2016.

Alle eiere vil i løpet av desember motta fakturaer for første halvår 2016 fra Obos, sameiets forretningsfører. Fakturaene forfaller alltid den 1. i hver måned.


tirsdag 27. oktober 2015

Hva følger leilighet/garasjeplass ved salg?

Ved eierskifte i sameiet er det flere ting som følger leiligheten/garasjeplassen. Selger skal overlevere følgende til ny eier ved overtakelse:

Eierskifte av leilighet
 • Nøkkelbrikker m/kode
 • Nøkler til egen inngangsdør
 • Nøkler til postkasse
 • Nøkkel til strømmålerskap (OLU-nøkkel)
 • Nøkkel til fellesterrasse
 • Nøkkel til bod i kjeller (boddører skal aldri stå ulåst)
 • Radiatornøkkel (standard)
 • Rabattkort i parkeringsanlegget til TimePark
 • Brannslange/slukkeapparat
 • Fungerende røykvarsler
 • FDV-dokumentasjon
 • Dekoder fra Canal Digital (utlevert 3. og 4. april 2017)

Eierskifte av garasjeplass
 • Fjernkontroll til garasjeport
Hvis ny eier ikke får overlevert ovennevnte av selger ved overtakelse må eier selv bestille/betale for nytt. Alle mistede nøkkelbrikker skal umiddelbart rapporteres til styret for sperring.  

Alle eierskifter av leiligheter og garasjeplasser i sameiet skal sendes til Obos, sameiets forretningsfører.

Leietakere
Av sikkerhetsmessige grunner skal leietakere alltid henvende seg til eier av leilighet
ved denne type spørsmål.

onsdag 7. oktober 2015

Garasjeport U1 Venstre - nok en utsettelse

Garasjeporten U1 Venstre skal repareres, vi kommer tilbake med dato og tidspunkt. I dette tidsrommet får ikke garasjeeiere i U1 Venstre kjørt bilen ut eller inn av garasjeanlegget. 

Garasjeporten ble påkjørt for tre uker siden og må repareres.

Postkontor for sameiet

Flere beboere har reagert på at pakker må hentes på Rema 1000 Ila når Coop Mega har Post i butikk. Styret har tatt opp problemet direkte med Posten, men vi kommer dessverre ingen vei.

Dette er svaret styret har mottatt fra Posten - merk spesielt siste avsnitt:

Vi viser til henvendelse angående hentekontor, og vi beklager at det har tatt noe tid før du hører fra oss.

Saken er tatt opp med overordnet avdeling for Post i Butikk St. Hanshaugen.

PiB Mega Bislett i Dalsbergstien 19 ble etablert oktober 2014, og inngår som en del av en fremtidig løsning for å konvertere Bogstadveien postkontor til Post i Butikk (PiB). 

PiB i Dalsbergstien har overtatt deler av det geografiske området dette postkontoret betjente. I denne sammenheng ble hele postnummerområder flyttet, ikke enkeltadresser.

Årsaken er maskinell sortering basert på postnummer. I dette tilfellet er PiB lokalisert helt i ytterkant av området den betjener - postnummergrensen går tvers gjennom bygården. PiB er fysisk plassert i postnummerområde 0167 Oslo, mens du har adresse i området 0170 Oslo, og sistnevnte område er knyttet til en annen PiB.

Vi har ingen problemer med å se at det synes ulogisk at sendinger ikke kan hentes på nærmeste PiB. Spesielt i Oslo er dette imidlertid ikke uvanlig som følge av «kronglete postnummergrenser.

Posten har ikke anledning til å endre henteområdet (flytte postnummerområder) fra en PiB til en annen PiB i kontraktsperioden med den enkelte butikk. En kontraktsperiode er på 3 år +1+1 (maks 5 år).

onsdag 30. september 2015

Grunnpakken oppdateres 1. oktober

Canal Digital lanserer nye TV-kanaler 1. oktober og må derfor oppdatere signalet på flere av kanalene i Grunnpakken.

Kanalene beholder sin originale plassering, men dersom du har programmert opptak eller lagt kanalene i en favorittliste, må disse legges til på nytt, tidligst torsdag 1. oktober. 

Les mer om kanalene i Grunnpakken som blir oppdatert.

tirsdag 22. september 2015

Reparasjon av skadede boder fredag 25. september

Etter innbrudd tidligere i sommer foreligger skader av varierende omfang på boddør, beslag og/eller vegg. Det blir foretatt reparasjon av disse samlet fredag 25. september fra kl. 07:30. 

Det er i denne forbindelse viktig at reparatør har adgang til de berørte bodene. 

Alternativene er som følger:
1) Nøkler overleveres til styreleder Olav Hoff (Lille Bislett 8) innen 24. september 
2) Nøkler overleveres direkte til reparatør fredag morgen
3) Vi klipper låsen og setter på ny når reparasjonsarbeidet er utført 

For alternativ 3, gi styreleder beskjed. 

PS: Nøklene må merkes med fullt navn og bodnummer.

onsdag 26. august 2015

Branninstruks for sameiet

Følgende branninstruks gjelder for Lille Bislett eierseksjonssameie - denne finner du også på alle informasjonstavlene i sameiets oppganger.                                                                       
Ved brannalarm
 • Lukk dører og vinduer i leiligheten 
 • Bruk ikke heis
 • Oppstillingsplass ved brannalarm er ved fotballbane foran oppgang 8 og 16

Ved brann
 • Varsle personer i fare ved å rope "Brann! Brann!" 
 • Trykk inn manuell brannmelder 
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 • Si ifra til brannvesenet hvis du vet det fremdeles er folk inne i bygget

Varsle
 • Alle som er i fare
 • Brannvesenet telefon 110
 • Trykk på manuell brannmelder 

Redde
 • Personer fra brannstedet
 • Personer over brannstedet
 • Evakuer raskeste vei – ikke via heis

Slukke
 • Forsøk å slukke med utstyr som finnes i lokalet
 • Lukk dører, vinduer og porter

Hold deg orientert om
 • Rømningsveier
 • Manuelle melderes plassering 
 • Slukkeutstyrets plassering og virkemåte
 • Samtlige skal være kjent med alle utganger fra sitt oppholdssted

Redde, varsle, slokke
En nyttig huskeregel:
 1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet
 2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare
Se også Brannsikkerheten i sameiet er meget god. 

fredag 14. august 2015

Reparasjon av boder

Oppdatert 14. august: Reparatør har fått tilsendt feil materialet, det er derfor foreløpig usikkert når dato for reparasjon av bodene blir. Styret kommer tilbake med rett dato for reparasjon og overlevering av bodnøkkel så snart vi hører fra leverandør.

Nyhet publisert 26. juli:
Alle boder som er berørt av innbrudd tidligere i sommer får reparert boden mandag 17. august! Dette gjelder også de som har fått skadet beslag.

Dette fordrer at styret har adgang til boden:

For beboere som bor i Lille Bislett 8 og 16 kan nøkkel levers i postkassen til styreleder Olav Heiberg Hoff i Lille Bislett 8. For øvrige beboere må nøkkel overleveres i person, det kan gjøres søndag 16. august kl. 18:00. Dersom tidspunktet for overlevering ikke passer, ring Olav på 976 38 009.

NB: Alle bod-nøkler må merkes med fullt navn og seksjonsnummer (dette står skrevet over boden).

tirsdag 7. juli 2015

Klipping av grøntområdet ved Lille Bislett

Oslo kommune har endelig bekreftet at de har påbegynt beskjæring/klipping av grøntområdet rundt ballplassen ved Lille Bislett.

Det er Bymiljøetaten/Idrettsforvaltningen i Oslo kommune som er ansvarlig for vedlikeholdet av hele plassen som er kommunal grunn.

fredag 19. juni 2015

Reparasjon boddører

Sameiets forsikring dekker reparasjon av boddører etter innbrudd. Styret kommer tilbake med dato for når dette skjer.

Styret må samle inn nøkler/adgang til de berørte bodene. Vi ber om forståelse for at en slik koordinering tar litt tid.

torsdag 18. juni 2015

Nye rabattkort til parkeringshuset

De nye rabattkortene til parkeringshuset fra TimePark er kommet og blir nå delt ut og lagt i postkassene. Merk deg følgende endringer om rabattkortene:

 • Det er kun ett rabattkort pr. boenhet – det er ikke lenger mulig å bestille flere kort pr. leilighet. 
 • De nye rabattkortene har ingen utløpsdato og vil derfor være de samme i flere år fremover. Det er viktig at beboere passer godt på kortene, da det ikke vil bli delt ut nye hvert år som tidligere. 
 • Rabattkortet skal følge boenheten ved salg/utleie.
 • Dersom du mister kortet kan eier bestille nytt ved å henvende seg til kundeservice@timepark.no. Vedkommende vil da faktureres kr. 200 + mva. av TimePark for nytt kort. 
 • For å kunne bestille nytt kort må kortnummeret på det mistede kortet oppgis til TimePark. Eier/beboer er selv ansvarlig for å notere/oppbevare kortnummeret på det parkeringskortet man får utlevert. 
 • Rabattkortet skal nå leses av på lesepunktet på P-automaten, ikke trekkes som tidligere. Deretter vil automaten vise rabattert takst og man betaler som vanlig. 
 • Rabattpriser ved bruk av kortet er: 
  Hverdager kl. 21:00-09:00 kr 20,- 

  Fredager kl. 21:00 til mandag kl. 09:00 kr. 60,- 

  Utenom disse tidene gjelder normale parkeringstakster 
Rabattkortet er et gode som TimePark tilbyr beboere i Lille Bislett. Alle spørsmål om rabattkortene skal rettes til kundeservice@timepark.no. Styrets ansvar er kun å dele ut de nye rabattkortene. 

tirsdag 2. juni 2015

Sjekk boden din!

Vi har dessverre hatt flere innbrudd i bodene de siste dagene. Sameiet har politianmeldt forholdet, men det må også alle berørte beboer gjøre.

Styret oppfordrer alle beboere i sameiet om å sjekke egen bod så snart som mulig.

Siden alarmen ikke har blitt utløst kan det tyde på at innbruddstyvene har fått tak i en kodebrikke med tilhørende kode. Vi minner om at alle eiere og beboere som mister, eller blir frastjålet kodebrikker må melde dette umiddelbart til styret_lillebislett@googlegroups.com.  

fredag 8. mai 2015

Rutiner ved vannlekkasje

Skulle uhellet være ute og du oppdager vannlekkasje i leilighet, bod eller fellesarealer må du følge disse rutinene. 


 • Forsøk å lokalisere årsaken til vannlekkasjen og stans den hvis mulig (se Driftsinstruks vann, varme og stoppekraner).
 • Hvis vannlekkasjen ikke lar seg stanse: kontakt sameiets rørlegger Anders Lien på 93099765 eller 61190839, evt på anders@lienco.no, og beskriv hvor lekkasjen er og omfanget av den. 
 • Om skaden er innenfor seksjonseiers enhet/bod må seksjonseier selv melde skaden til sameiets forsikring (se Forsikring)
 • Brannvesenet skal ikke tilkalles med mindre det er vannlekkasje av særdeles stort omfang, hvor det er behov for pumper. Eventuell avgjørelse om rekvirering av brannvesenet gjøres av rørlegger.
 • Er du leietaker må du informere seksjonseier.
 • Alle vannlekkasjer skal meldes til styret på e-post styret_lillebislett@googlegroups.com. 
 

fredag 20. mars 2015

Garasjeeiere: ønsker du ladekontakt for el-bil?

Styret har fått henvendelser om installasjon av ladekontakt for el-bil på privateid garasjeplass. Styret har innhentet tilbud på installasjon, men er avhengig av å vite hvor mange som er interessert i dette.

Prisene for jobben er forhandlet frem med Lefdal. Jo flere som velger å få installert ladekontakt nå, desto billigere blir det pr. eier.


Dette er en stort inngrep i sameiet – vi vil ikke begynne med et liknende prosjekt på flere år. Kostnadene ved å installere ladekontakt senere vil derfor bli høyere pr. garasjeplass.

Garasjeeiere (ikke leietakere) som er interessert i dette kan sende en e-post til styret_lillebislett@googlegroups.com med eiers navn og garasjeplassnummer. Du vil da motta et prisoverslag i retur.

Garasjeplassene er privateid eiendom. Installasjon, service og bruk blir i sin helhet belastet de garasjeeiere som ønsker egen ladestasjon. Dette arbeidet belastes ikke sameiets felleskostnader.

Frist for å melde sin interesse til styret er tirsdag 7. april 2015.

Protokoll fra ordinært sameiermøte 18. mars 2015

Vedlagt finner du protokollen fra sameiermøtet i Lille Bislett Eierseksjonssameie 18. mars 2015.
 • Årsberetningen og årsregnskapet for 2014 ble godtatt.
 • Innkommet forslag om utvidelse av brannklokker ble ikke vedtatt.
 • Det sittende styret i sameiet ble gjenvalgt.  
 

mandag 2. mars 2015

Priser Lynet Internett

Lynet Internett har dessverre oppgitt feil priser på flyer som ble distribuert i sameiet i februar. 

Korrekte priser er fortsatt kr 249, 349, og 399 pr. mnd. og det er 0,5Mbit/s gratis nettlinje i veggen.

Les mer om avtalen med Lynet Internett til beboere i sameiet.

tirsdag 24. februar 2015

Brannsikkerheten i sameiet er meget god

Det er kommet noen spørsmål fra beboerne om hvordan sikkerheten mot brann er planlagt i sameiet. Her er litt oppklarende informasjon.

Sameiet er prosjektert og bygget iht. teknisk forskrift og har derfor god sikkerhet mot brann, og gode rømningsveier.

Brannalarmen som er i trapperommene skal varsle personer som er i fellesarealene, men ikke i leilighetene. Hver leilighet er en egen branncelle, der røykvarslere er montert. Det er seksjonseiers ansvar at røykvarsleren er i funksjon.

For mer info, anbefales alle beboere å lese vedlagte notat til beboerne fra prosjektets brannkonsulent.

For de mer tekniske interesserte kan man også lese prosjektets brannrapport og branntegninger.

Se også sameiets branninstruks.

mandag 9. februar 2015

Postkassene merkes med leilighetsnummer

Styret merker nå alle postkassene med leilighetsnummer. Merkelappen står under nøkkelhullet til postkassen, vennligst ikke fjern disse. 

Leilighetsnummeret er det samme som står over ringeklokken ved inngangsdøren til leilighetene. Alle oppgangene er nå merket, unntatt oppgang 24 som blir merket i løpet av et par uker.

Postkassene er privat eiendom. Det er eiers ansvar og ha kontroll over postkassenøkler til leietakere. Ved eierskifte er det eiers ansvar og overlevere nøkler til ny eier. Beboere er selv ansvarlig for å merke postkassen med navn.

Hvis din postkasse ikke er merket, eller du mener din postkasse er feilmerket, vennligst send en e-post til styret_lillebislett@googlegroups.com.