fredag 7. desember 2012

Radiatorene i leilighetene

Radiatorene inne i leiligheten er seksjonseiers ansvar, men rørlegger har nå vært på besøk for oppjustering av temperaturen i radiatoranlegget.

Det vil ta en til to dager før justeringene får full effekt. Rørlegger har også tatt en generell kontroll av at anlegget fungerer som det skal. Se anvisning om hvordan radiatorene bør luftes for å sikre optimal varmeeffekt i din leilighet.

Lufteventiler skal ikke lukkes!
Leilighetene har flere lufteventiler – disse må ikke lukkes selv om det er kaldt ute! Hvis lufteventilene stenges helt vil ikke ventilasjonssystemet i sameiet virke optimalt – det kan føre til at det f.eks. oppstår vond lukt i leilighetene.

Ikke slipp inn uvedkommende!

Den siste tiden har vi dessverre fått flere tilbakemeldinger om ulike innbruddsforsøk i sameiet.

Styret oppfordrer derfor alle beboere om å passe på at ikke ukjente slipper inn på sameiets område. Sjekk alltid at inngangsdører låses etter deg og at ikke uvedkommende følger med deg inn. Slipp heller ikke inn besøkende som ringer på hvis du ikke kjenner vedkommende.

Styret oppfordrer også alle eiere å informere leietakere om at alle porter og inngangsdører til enhver tid skal være låst i sameiet.

tirsdag 4. desember 2012

Søppeldør ved nummer 24

Søppeldøren ved nummer 24 har ved et par anledninger gått i vranglås og vi anbefaler derfor at man ikke lukker døren mens man er inne i rommet. Ny dør er bestilt.

Mulige vansker med nøkkelbrikker pga. oppgradering av adgangssystemet

For å sikre best mlig stabilitet og sikkerhet vil adgangssystemet oppgraderes mellom onsdag 5. desember og fredag 7. desember 2012. Dette skal i utgangspunktet ikke ha betydning for anleggets funksjonalitet, men det er likevel en viss mulighet for at nøkkelbrikken tidvis ikke fungerer helt som normalt i denne perioden.