fredag 7. desember 2012

Radiatorene i leilighetene

Radiatorene inne i leiligheten er seksjonseiers ansvar, men rørlegger har nå vært på besøk for oppjustering av temperaturen i radiatoranlegget.

Det vil ta en til to dager før justeringene får full effekt. Rørlegger har også tatt en generell kontroll av at anlegget fungerer som det skal. Se anvisning om hvordan radiatorene bør luftes for å sikre optimal varmeeffekt i din leilighet.

Lufteventiler skal ikke lukkes!
Leilighetene har flere lufteventiler – disse må ikke lukkes selv om det er kaldt ute! Hvis lufteventilene stenges helt vil ikke ventilasjonssystemet i sameiet virke optimalt – det kan føre til at det f.eks. oppstår vond lukt i leilighetene.