onsdag 17. januar 2018

Tidligere drypping fra taket i garasjen har stanset

Det ble for en tid tilbake observert drypping fra taket i et område i garasjen. Som nevnt i infoskriv lagt i alle postkasser i sameiet i oktober 2017, har flere aktører vært involvert i prosessen for å finne ut hvor dette stammet i fra. Vaktmester hos Thon har kontrollert garasjeanlegget og eventuell lekkasje kontinuerlig, og tilbakemeldingen er at det ikke har dryppet på flere måneder. Ved ferdig utredelse som tilsier at det ikke kommer til å dryppe ytterligere, vil styret få foretatt en estetisk» finpuss på garasjeanlegget der det er nødvendig.