mandag 7. juni 2010

Sameiets låsesystem - flytting!


Det er mange som flytter inn og ut av Sameiet Lille Bislett. I den anledning vil mange ha behov for å la døren stå åpen litt lenger enn det som vanlig tillates uten at alarmen blir utløst. Alle med nøkkelbrikker kan bestille en slik utvidelse på 10 minutter ved å sende mail til styret noen dager i forkant av flyttingen, dess tidligere dette planlegges dess sikrere kan man være på at styret rekker å behandle innkomne mail før flyttingen gjennomføres.


Husk man får 10 nye minutter når man bruker brikken på nytt så fort man hører piping fra nøkkelsystemet som indikerer at tiden er i ferd med å utgå.


Styret vil viderefakturere utrykninger som skyldes beboere.


Husk det er til vårt aller beste at dørene holdes låst og sikret!


Priser finnes lenger ned i bloggen.