mandag 30. april 2012

Protokoll fra sameiemøtet 26. april 2012

Vedlagt er protokoll fra ordinært sameiemøte 26. april 2012. Sameiets nye styre består av:
  • Anders Ask, styreleder 2012-2014
  • Iris Wikmark, styremedlem 2011-2013
  • Kine Bjørnerud, styremedlem 2012-2014
  • Olav Heiberg Hoff, styremedlem 2012-2014
  • Bjørn Ivar Næss, styremedlem 2012-2014
  • Inger-Lise Balgaard, varamedlem 2011-2013 
  • Sverre Auestad, varamedlem 2011-2013
Protokoll fra sameiemøtet 26. april 2012.

torsdag 26. april 2012

Kontaktperson reklamasjoner

Ny kontaktperson ved reklamasjoner på leiligheter i Lille Bislett Eierseksjonssameie er Marit Jorsett i Olav Thon. E-post til Marit er: marit.jorsett@olavthon.no.