mandag 21. desember 2009

Rengjøring av sluk på bad


En del har klaget på dårlig lukt fra badet. Dette kan skyldes at sluket trenger rengjøring, samt at slukringen og vannlåsen må monteres riktig. Se bruksanvisning her: http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWxsZWJpc2xldHRlaWVyc2Vrc2pvbnNzYW1laWV8Z3g6NGQ4YWQ1Mjc2NGFiOWNi&pli=1

Har du fremdeles problemer etter at dette er utført kan man henvende seg til utbygger Olav Thon Gruppen ved Espen Strand (espen.strand@olavthon.no) for eventuell reklamasjon.

onsdag 30. september 2009

UTLEVERING AV NYE NØKKELBRIKKER, INNLEVERING AV DAGENS SYSTEMNØKLER

Bakgrunn:

Det vises til tildigere utsendt informasjon av 06.09.09 vedørende installasjon av alarm- og adgangskontrollsystem i sameiet.


Innlevering av dagens systemnøkler og utlevering av nøkkelbrikker

Alle nøkler som i dag er i bruk for å låse opp fellesdører til sameiet skal byttes ut med digitale brikker med kode som skal brukes ved inngangsdørene. Nøkler som dere bruker i dag skal følgelig leveres inn til styret for å få utlevert nye brikker med kode.


Innbytte av systemnøkler mot nøkkelbrikker gjøres ved heis/trapp i Lille Bislett 16, etasje U1, på følgende tidspunkt:

 • onsdag 7.oktober kl.21:00-21:15
 • fredag 9.oktober kl.21:00-21:15
 • tirsdag 13.oktober kl.21:00-21:15
 • torsdag 15.oktober kl.21:00-21:15
 • søndag 18.oktober kl.21:00-21:15

Hvis dere ikke har mulighet til å hente brikkene selv, må dere gi fullmakt til noen andre som henter brikkene for dere.

Systemnøkler må medbringes for å få utlevert nye nøkkelbrikker.

Innleverte systemnøkler = utleverte nøkkelbrikker, inntil maks 5 nøkkelbrikker pr seksjon.

Bruk av fellesnøkler etter 18.oktober vil ikke fungere.


Låsene til leilighetene vil ikke bli endret. Disse nøklene er ikke en del av systemet.


Hvordan fungerer nøkkelbrikkene?

Bygningene blir delt inn i soner. Man får kun tilgang til egen boligblokk og bodområde.

På hver dør er det installert et kodepanel. Når døren er låst lyser det rødt. For å løåse opp døren holdes nøkkelbrikke opp til kodepanelet slik at det lyser gult. Man skal da taste koden som man får utlevert sammen med nøkkelbrikkene. Når det lyser grønt er døren åpen.

Når man skal gå ut brukes nøkkelbryter på vegg for å åpne døren.

Hvis man mister en nøkkelbrikke

Ved tap av nøkkelbrikke vil brikken bli slettet fra systemet. Ny nøkkelbrikke bestilles via forretningsfører OBOS ved Brit Andersskog.

Ny nøkkelbrikke koster kr 1.800,- som betales til OBOS.


Kontaktperson ved spørsmål

Styremedlem Stian er kontaktperson ved spørsmål om systemet. Stian foretrekker henvendelser pr e-post til swidding@hotmail.com, men kan også nås på telefon: 480 48 189.


mvh

Styret, Lille Bislett Eierseksjonssameie


søndag 6. september 2009

INSTALLASJON AV ALARM-/ADGANGSKONTROLLSYSTEM

(Nedenforstående info blir også sendt ut til alle seksjonseiere pr post. Dokument kan også lastes ned her.)


Bakgrunn:

Det vises til vedtak på årets sameiermøte der det ble besluttet at styret i sameiet skulle iverksette installasjon av alarmsystem på sameiets bodarealer, samt forbedre adgangskontrollen til sameiet.


Nytt system er bestilt:

Det er med glede vi nå kan fortelle at vi har bestilt alarm- og adgangskontrollsystem fra Niscaya (Securitas), og at totalkostnaden for installasjonen kommer til å ligge godt under budsjettert kostnad, som var 600.000,- eks.mva.

Det nye systemet vil ikke føre til endring i husleie/felleskostnader for seksjonseierne.


Hva slags system blir installert?

Alarm-/adgangskontrollsystemet fra Niscaya er et anerkjent system som vil gjøre Lille Bislett Eierseksjonssameie meget godt sikret mot innbrudd.


Alle bodarealer og adkomstsoner vil bli alarmert med sirener. Alarm vil utløses ved forsøk på innbrudd og/eller ved at dører blir stående åpne unødvendig. Alarmsystemet er tilknyttet Securitas vaktsentral, som har utrykning til sameiet ved utløst alarm.

Alle nøkler som i dag er i bruk for å låse opp fellesdører til sameiet vil bli byttet ut med digitale brikker med kode som skal brukes ved inngangsdørene. Nøkler som dere bruker i dag skal følgelig leveres inn til styret for å få utlevert nye brikker med kode.


Låsene til leilighetene vil ikke bli endret. Disse nøklene er ikke en del av systemet.


Fremdrift:

Installasjonen er allerede i gang, og vi forventer at alt installasjonsarbeidet skal være fullført til 1.oktober.

I perioden 1.-15.oktober vil det være en overgangsperiode for å sette i gang det nye systemet.

Utlevering av brikker med kode vil foregå i denne perioden. Det blir utdelt 3 stk brikker pr seksjon. Det er viktig at alle får hentet sine brikker i denne perioden. Har dere ikke mulighet til å hente brikkene selv, må dere gi fullmakt til noen andre som henter brikkene for dere.


Bruk av fellesnøkler etter 15.oktober vil ikke fungere.


Hvilke problem løser det nye systemet?

 • Innbrudd:
  Det har vært utallige innbrudd, spesielt i boder, siden sameiet var ferdig og overlevert fra Olav Thon Gruppen. Ved å installere dette systemet håper vi å endelig få bukt med dette problemet.
 • Uvedkommende i sameiet:
  Om noen har mistet sin nøkkel utenfor sameiet kan uvedkommende som finner nøklene låse seg inn i sameiet. Med det nye systemet vil man ikke komme inn i sameiet med bare brikkene, fordi man også må ha riktig kode til brikken.
 • Nøkler på avveie:
  Det er kjent at nøkler til sameiets fellesarealer er kommet på avveie. Det nye systemet vil gjøre det enkelt å slette digitale brikker som er mistet/tapt/stjålet.


Vi i styret er meget godt fornøyd med valget av løsningen som nå blir installert, og vi er helt sikre på at dette vil være et stort løft for sikkerheten i sameiet og for trygghetsfølelsen for hver og en især.


Vi benytter anledningen til å be om forståelse for noe støy i forbindelse med installasjonsarbeidet.

Vi tilstreber å gjøre overgangen til nytt alarm-/adgangskontrollsystem så smidig som mulig.

Mer info om det praktiske rundt innlevering/utlevering av nøkler og brikker vil bli sendt ut senere.mvh

Styret, Lille Bilsett Eierseksjonssameie

P.S. I forbindelse med innhenting av tilbud på alarm-/adgangskontrollsystem har vi også forhandlet frem et meget godt tilbud for alle beboere i Lille Bislett Eierseksjonssameie som ønsker å installere alarmsystem inne i leilighetene sine. Tilbudet finnes vedlagt dette brev.

De som ønsker å installere alarm i sin egen leilighet bestiller dette direkte fra Securitas v/Vidar Lindahl.

torsdag 16. april 2009

Ny adresse til sameiets nettside


Sameiets nettside kan du nå finne på den nye og enkle adressen: www.lillebislett.no.
Den gamle adressen kan også brukes.

tirsdag 3. mars 2009

Omprogrammering av garasjeportåpnere


For å unngå at alle portåpnere må omprogrammeres hver gang én person mister sin åpner, eller ved strømbrudd, er senderene på garasjeportene oppgradert. Det betyr at vi kan slette én og én portåpner hvis noen skulle være uheldig å miste den. Ved strømbrudd vil også senderene "huske" alle portåpnerene.

For å oppdatere og registrere alle fjernkontroller på de oppgraderte senderne vil styret gjennomføre omprogrammering av fjernkontroller på følgende tidspunkt:

16.mars kl.21:00-21:20, 18.mars kl.21:00-21:20, 24.mars 19:00-19:20 og 26.mars 19:00-19:20.
Oppmøte i garasjen.

Hvis ingen av disse tidspunktene passer kan man levere fjernkontroll med ferdi utfylt skjema til vaktmesteren. Skjemaet finner man på høyre side på nettsiden.

tirsdag 10. februar 2009

Securitas døgnservice


Sameiet har avtale med Securitas Døgnservice. De går streifrunder, men man kan også ringe dem ved ubehagelige hendelser, som f.eks. uønskede narkomane som oppholder seg i garasjen. Securitas kommer da umiddelbart og kaster dem ut. Du kan ringe Securitas Døgnservice på 90860454 ved behov.
Styret har fokus på problemet med de narkomane og er i løpende dialog med politiet og rusmiddeletaten, uten at det har gitt nevneverdige resultater, dessverre.

Brøyting gangvei hus B, mot grusplassen


Det er kommunens ansvar å brøyte gangveien utenfor hus B.

Jeg har nettopp snakket med dem og de skal ta det så fort som mulig. Siden dette er en ny vei hadde de ikke fått den inn i planene sine, selv om eierskapet og driftsansvaret er overført til kommunen.

Skulle det være tilfeller der kommunen ikke gjør jobben sin kan du også melde inn mangel på brøyting på skjema til samferdselsetaten: http://www.bymelding.no/Innmelding.aspx

Mvh Alexander Strand
Styreleder

søndag 8. februar 2009

P-plass i garasjen i Lille Bislett Eierseksjonssameie


Lille Bislett beboerforum kan brukes til å annonsere for P-plass til 
leie, eller hvis du ønsker å leie P-plass, i garasjen på Lille Bislett. 
Det er som regel noen som har plasser til leie, og da kan dette være et greit forum for å gjøre en leieavtale om P-plass. 

Lille Bislett beboerforum finner du her: http://groups.google.com/group/lille-bislett-beboerforum


mvh Styret

onsdag 28. januar 2009

Rengjøring av gulvsluk på badet


Olav Thon Gruppen har bedt oss om å legge ut denne infoen om hvordan slukene på badene skal rengjøres, hvis vannet renner sakte, eller det lukter fra sluket.

(finnes også på CD'en med FDV-dokumenter som alle fikk ved overtagelse av leilighetene.)