fredag 11. november 2016

Uendrede felleskostnader - Obos innfører fakturagebyr

Styret har bestemt å beholde dagens nivå på felleskostnadene, men vi minner om at Obos fra januar 2017 går over til månedlig utsendelse av faktura og innfører et fakturagebyr på kr. 28,- for utsendelse av papirfaktura

For å unngå fakturagebyret fra 1. januar 2017 må du opprette eFaktura eller Avtalegiro med Obos i din nettbank.

Nødvendig informasjon for å opprette eFaktura eller Avtalegiro med din bank står på utsendte fakturaer.