onsdag 25. mai 2011

El-tilsyn

På de fleste befaringer fra infratek er det oppgitt manglende dokumentasjon ifm. baderomskabin. Denne er nå tilgjengelig for nedlastning fra hjemmesiden. Følg linken under FDV-dokumentasjon til høyre på siden.

Sameier er ansvarlig for at denne er tilgjengelig ved kontroll