torsdag 14. mars 2013

Vannlekkasje i Lille Bislett 24

Det er lekkasje i nr. 24. Inntil vi får sjekket alle leilighetene - sannsynligvis i ettermiddag - er vannet avstengt i denne oppgangen.

Rørlegger er naturligvis koplet inn.