fredag 31. mars 2017

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lille Bislett Eierseksjonssameie

Møtedato: 30.03.2017

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: HiOA, Pilestredet 46

Til stede: 18 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 20 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Jardar Bakke.

Møtet ble åpnet av Arne Sangnæs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Konstituering

A Valg av møteleder
Som møteleder ble Jardar Bakke foreslått.
Vedtak: valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Jardar Bakke foreslått. Som protokollvitne ble
Ingrid Lill Høgtun foreslått.
Vedtak: valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: godkjent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Behandling av årsberetning for 2016

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: godkjent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Behandling av årsregnskap for 2016

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: godkjent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000.
Vedtak: vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Kjetil Johanson, Ragnhild Roaldsnes og
Ingrid Lill Høgtun (1 år) foreslått.
Vedtak: Ragnhild Roaldsnes ble valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Kjetil Johanson, Ingrid Lill Høgtun og Maria Frøid foreslått.
Før stemmene ble talt opp, var det enighet i sameiermøtet og blant de foreslåtte kandidatene, at de 2 som fikk færrest stemmer skulle være ansett valgt som varamedlemmer for 1 år.
Vedtak: Maria Frøid ble valgt som styremedlem for 2 år

C Som varamedlemmer for 1 år:
Vedtak: Kjetil Johanson og Ingrid Lill Høgtun ble valgt som varamedlemmer
for 1 år

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år
Vedtak: Det ble ikke valgt noen valgkomité
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet ble hevet kl.: 18.50. Protokollen signeres av

Jardar Bakke /s/ Jardar Bakke /s/

Møteleder Fører av protokollen
Ingrid Lill Høgtun /s/
Protokollvitne

Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning:
Navn Valgt for

Leder Ragnhild Roaldsnes 2017-2019

Styremedlem Maria Frøid 2017-2019

Styremedlem Aina Kallak 2016-2018

Styremedlem Odd Røberg 2016-2018

Styremedlem Morten Kielland Rygh 2016-2018

Varamedlem Kjetil Johanson 2017-2018

Varamedlem Ingrid Lill Høgtun 2017-2018


tirsdag 28. mars 2017

Okkupert bod

Noen seksjonseiere har dessverre fått sin kjellerbod okkupert - disse bodene er merket av styret. 

Vedkommende som bruker feil bod må umiddelbart kontakte styret på styret_lillebislett@googlegroups.com, slik at vi kan finne ut av misforståelsen.

Bodnr. = Seksjonsnr. i sameiet.

tirsdag 21. mars 2017

Utlevering/installering av TV dekoder 3. og 4. april

Fordi de analoge TV-signalene slukkes i september/oktober vil alle leiligheter få utlevert en gratis TV-dekoder fra Canal Digital 3. og 4. april. Denne dekoderen tilhører leiligheten og skal følge leiligheten ved eventuelt salg og/eller utleie. 

Alle leiligheter får en dekoder, uavhengig av om du allerede har en privat innkjøpt dekoder fra Canal Digital. Trenger du ikke flere enn én dekoder, kan du si opp avtalen på det programkortet du har i egen innkjøpt dekoder selv ettersom det nå følger med et programkort i fellesavtalen. Dette gjøres ved å kontakte 06090 eller benytte Canal Digital sin Chat-tjeneste på www.canaldigital.no

Med dekoderen har alle leilighetene full tilgang til Grunnpakken fra Canal Digital Kabel-TV.

Følg med - lapp kommer i postkassen! 
Ca. en uke før utleveringen begynner, vil Canal Digital legge en lapp i postkassen din med info om når de kommer med dekoderen. Utleveringen vil skje mandag 3. og tirsdag 4. april. Kontaktinformasjon ved eventuelle spørsmål vil stå på lappen. 

Montøren trenger kun tilgang til antennekontakten hvis du ønsker hjelp til montering av dekoderen.

Det er Elektro Fiber AS som vil utføre denne jobben på vegne av Canal Digital.

Se også tidligere artikkel fra 10. mars 2017: Kabel-TV fra Canal Digital

fredag 17. mars 2017

Til seksjonseierne i Lille Bislett Eierseksjonssameie

Velkommen til sameiermøte torsdag 30. mars 2017 kl. 18.00, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, PA110 Athene 2.

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Lille Bislett Eierseksjonssameie det kommende året.

Hvem kan delta på sameiermøtet?

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.

For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.

Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.

Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

fredag 10. mars 2017

Kabel-TV fra Canal Digital

Canal Digital/Telenor har inngått en oppdatert avtale med sameiet som innebærer at alle leiligheter vil få levert/installert en standard dekoder for å sikre tilgang til digitale TV-kanaler. De analoge TV-kanalene slukkes i september/oktober 2017 – alle må derfor ha dekoder for å kunne se kabel-TV i sameiet. 

Avtalen innebærer også en nedgang i kostnadene for kabel-TV leveranse til sameiet i forhold til i dag.

Canal Digital må vite hvem som bor i leiligheten
Ettersom det er leiligheten som får installert dekoderen, er det også den som bor i leiligheten som står ansvarlig for dette utstyret. Det er derfor nødvendig å få opplyst hvem det er som bor i leilighetene. Styret forholder seg kun til eiere av leilighetene. 

Det er mange av leilighetene i sameiet som er utleid, derfor har Canal Digital behov for å kontakte eier for å få opplyst kontaktinformasjon til den som leier leiligheten. Dersom du får telefon fra nummer: 716 85 000 eller 06090 og får spørsmål om dette, så er dette altså årsaken.

Ytterligere informasjon kommer
Det vil komme mer informasjon om selve installasjonen og varsling om oppsatt tidspunkt for dette når det nærmer seg (i løpet av et par ukers tid).

Canal Digital har levert kabel-TV Grunnpakken til sameiet siden 2007.

Oppsetting av parabolantenne eller annen antenne på fasade, tak eller balkong er ikke tillatt, ref. sameiets vedtekter § 19.