fredag 31. august 2012

Feilene ved el-anlegget

Vi har i flere artikler formidlet status om feil ved el-anlegget i seksjonene, men styret presiserer at dette er en sak mellom seksjonseierne og Olav Thon som leverandør av leilighetene.

Som styre kan vi informere seksjonseierne om situasjonen, samt øve press på Olav Thon fra sidelinjen ved å påpeke den uakseptable situasjonen. Forøvrig er det opp til den enkelte seksjonseier å følge opp dette overfor Olav Thon, slik at Thon i sin tur krever saken løst av sin underleverandør.

Artikkelen med info fra Hafslund Nett AS er lagt ut for å klargjøre det lokale eltilsynets syn på saken, samt informere om status fra Olav Thon og Lefdal så langt styret selv er informert.

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for at seksjonen tilfredsstiller de branntekniske kravene, samt for å kreve rettet mangler fra leverandøren av seksjonen. Styret oppfordret den enkelte seksjonseier i artikkel 17. juli om å reklamere på forholdet overfor Olav Thon før garantitiden utløper.

Det vil være opp til den enkelte seksjonseier om man velger å rette forholdet selv, eller om man forfølger saken overfor Thon inntil de retter forholdet.

onsdag 15. august 2012

Informasjon fra Hafslund Nett AS

I juni hadde Hafslund Nett AS ved Det Lokale Eltilsyn (DLE) kontakt med elektroinstallatør Lefdal installasjon og tavlebygger.

De skulle sende DLE dokumentasjon på at valgte løsning var i hht "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg". DLE har ikke hørt noe på en måned og derfor går nå saksgangen videre og purringen blir sendt ut til deg som eier/ bruker av anlegget.

Når DLE plukker ut saker for sanksjonering blir det sett på tidligere korrespondanse. Hvis DLE anser avviket av så alvorlig grad at vi vil bøtelegge eller stenge anlegget vil du som kunde og Thon gruppen/Lefdal installasjon få en orientering om at saken blir oversendt "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap".

Foreløpig vil saken ligge åpen og alle som ønsker innsyn (som regel eiendomsmegler, forsikring, politi) ha rett til å få opplyst feil og mangler ved anlegget.

Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS
Annette Torkildsen
Elsikkerhetsingeniør
Det Lokale Eltilsyn - DLE