lørdag 3. november 2018

Forekomst av skjeggkre

Styret har den siste tiden mottatt enkelte henvendelser om at det har blitt observert skjeggkre i enkeltleiligheter. Skjeggkre er ikke farlig og vil under normale forhold ikke kunne gjøre materiell skade. De kan likevel oppleves som sjenerende.

Skjeggkre har i løpet av få år spredt seg i rekordfart og kan være vanskelig å bekjempe dersom de først har etablert seg i et bygg. Det finnes imidlertid enkelte tiltak som hver enkelt beboer kan iverksette for å forebygge og begrense forekomsten:

- Skjeggkre finnes ikke i norsk natur og må derfor transporteres inn i bygninger via objekter. Det antas at bygningsmaterialer, pappesker, møbelemballasje osv. er sentrale spredningskilder. Styret oppfordrer derfor alle beboere til å pakke ut møbelleveranser og lignende utendørs dersom dette er mulig, eventuelt fjerne emballasjen fra leiligheten så raskt som mulig. Feriekofferten bør også sjekkes for blindpassasjerer ved hjemkomst.

- Dersom skjeggkre har blitt observert kan det settes ut limfeller i leiligheten for å kartlegge og begrense forekomsten.

- Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkre er sentralt for å begrense bestanden og hindre ytterligere spredning. Gjentatt grundig støvsuging vil også kunne fjerne voksne individer og nymfer.

Utfyllende informasjon om skjeggkre finnes blant annet på folkehelseinstituttets hjemmesider: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

søndag 16. september 2018

Høsten er her!

Styret oppfordrer i den forbindelse alle beboere til å fjerne eller sikre alle løse gjenstander på uteplasser og balkonger slik at de ikke blåser bort ved uvær. Videre ber vi alle om å fjerne løv fra balkongene slik at dette ikke setter seg fast og tetter takrenner og sluk. 


tirsdag 4. september 2018

Økning av felleskostnader fra 01.10.18


Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5% for bolig- og næringsseksjonene, blant annet som følge av økte kostnader for kabel-TV, forsikring og energi/fjernvarme. I tillegg vil felleskostnadene for garasjeeierne øke med 50 kr pr/mnd. 

Endringen har virkning fra 01. oktober 2018. 

søndag 10. juni 2018

Trivselsregler for bruk av felles uteområder

Det er høysesong for bruk av fellesarealene i bakgården og på takterrassene. Styret oppfordrer alle beboere til bidra til å gjøre disse områdene til et hyggelig sted å være for alle, og minner i den forbindelse om følgende punkter:
  • Bruk av grill - Bruk av engangsgrill i bakgården må ikke finne sted på gressplen eller benker og bord. Husk slukkevann og sørg for at grillen er tilstrekkelig avkjølt før den kastes. 
  • Støy - Alle beboere og deres besøkende må følge sameiets husordensregler og utvise normal folkeskikk. Det skal være ro i sameiet fra kl. 23.00 til kl. 07.00 - det gjelder også bakgården, fellesterrassene og andre fellesområder. Vær oppmerksom på at bruk av lydanlegg og høylytt tale kan forstyrre naboene dine. 
  • Forsøpling - Sørg for å rydde etter deg og dine besøkende før du forlater fellesarealene. 
  • Barnehagen er ikke en del av fellesarealene - Sameiets beboere skal ikke oppholde seg i barnehagens uteområder. Alle beboere oppfordres til å melde fra til styret dersom andre beboere benytter seg av dette området. 

lørdag 9. juni 2018

Ikke mat fuglene!

Styret har den siste tiden observert at enkelte beboere legger ut mat til fuglene på balkongene. Dette er ikke ønskelig, blant annet fordi det kan medføre støy og tiltrekke seg skadedyr. Styret ber derfor om at fuglematingen opphører.

tirsdag 29. mai 2018

Innbrudd i boder

Det har dessverre vært flere tilfeller av innbrudd i boder den siste tiden. Styret oppfordrer i den forbindelse alle beboere til å sjekke bodene sine. 

Styret arbeider for tiden med mulige tiltak for å bedre sikkerheten i boarealet. Samtidig oppfordrer vi alle beboere til å sikre bodene godt ved bruk av kraftig hengelås, kjetting, sykkellås eller lignende. For å minimere risikoen for innbrudd understrekes også viktigheten av å sørge for at uvedkommende ikke slippes inn i sameiets fellesarealer. Ikke åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen, sørg for at inngangsdører lukkes og går i lås og vær oppmerksom på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn. Dersom det oppdages noe mistenkelig, kontakt Securitas bomiljøvakt på telefon 22 97 10 70 eller i alvorlige/akutte tilfeller politiet. 

søndag 27. mai 2018

Observasjon av møll i boarealene

Styret har blitt gjort oppmerksomme på at det den siste tiden igjen har blitt observert møll i deler av bodarealet. Det har tidligere vært forekomst av møll i det samme området, og styret har i den forbindelse vært i kontakt med Rentokil skadedyrkontroll. I følge Rentokil er de tilgjengelige behandlingsformene enten nedfrysing, varmebehandling eller kjemikaliebehandling av innholdet i alle boder i det aktuelle området. Siden bodene på Lille Bislett er åpne (ikke tette/lukkede vegger) og området såpass stort, vil slik behandling etter deres mening være vanskelig å få til hos oss, da det innebærer at alle må tømme bodene sine på samme tidspunkt. Slik behandling vil dermed ikke være aktuell, i alle fall ikke foreløpig. 

Det viktigste tiltaket er dermed å forebygge at møllen sprer seg, samt beskytte tingene (tekstilene) i bodene slik at møllen ikke får gjort skade. For det første er det viktig at folk sørger for at tekstilene de oppbevarer i bodene er rene (da møll liker skitne tekstiler best), samt beskytter tekstilene sine ved å legge de i tette plastbokser/sekker. Tekstiler som bringes opp fra bod til leilighet bør legges i fryser før det legges i skap, slik at møllen ikke sprer seg i leiligheten. For mer info om forebyggende/beskyttende tiltak, sjekk ut folkehelseinstituttets sider: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/moll-og-sommerfugler/klesmoll-/#hvilke-spor-etterlater-klesmoell

mandag 7. mai 2018

Viktig informasjon: Garasjevask

Garasjeanlegget skal vaskes tirsdag 15. mai mellom kl. 08.00 og 16.00. Styret ber derfor om at ingen biler er parkert i garasjen i dette tidsrommet. Eiere av garasjeplasser som ikke benytter plassen selv, bes om å videreforedle denne informasjonen til eventuelle leietakere.

søndag 22. april 2018

Våren er her!

Våren har endelig gjort sitt inntog i Oslo og styret oppfordrer i den forbindelse alle beboere på Lille Bislett til å rydde, vaske og gjøre det pent på balkongene, slik at det ser hyggelig ut fra bakgården og gateplan.

Nyt våren!


Forsøpling av bakgården

Styret har den siste tiden mottatt flere henvendelser om at en eller flere beboere kaster matrester og annet søppel fra balkongen og ned i bakgården. Dette er svært sjenerende for andre beboere og kan dessuten tiltrekke seg skadedyr. Styret ber derfor om at dette opphører umiddelbart og oppfordrer samtidig alle beboere til å bidra til å gjøre bakgården til et hyggelig sted å være. mandag 16. april 2018

Vis respekt for barnehagens område!

Styret har blitt kontaktet av barnehagen med bakgrunn i at de ved flere anledninger den siste tiden har funnet røyksneiper i sandkassen og på lekeplassen på barnehagens område. Styret understreker at det er uakseptabelt å kaste sneiper eller annet søppel i barnehagens arealer og oppfordrer alle beboere til å respektere barnehagens uteområde. 

onsdag 28. februar 2018

Årsmøte tirsdag 6. mars kl 19

Velkommen til årsmøte tirsdag 6. mars 2018 kl. 19.00, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, PA113 Athene 1.

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2017. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Lille Bislett Eierseksjonssameie det kommende året.

Hvem kan delta på årsmøtet?

Alle sameiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett.

For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.

Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.

Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

onsdag 17. januar 2018

Tidligere drypping fra taket i garasjen har stanset

Det ble for en tid tilbake observert drypping fra taket i et område i garasjen. Som nevnt i infoskriv lagt i alle postkasser i sameiet i oktober 2017, har flere aktører vært involvert i prosessen for å finne ut hvor dette stammet i fra. Vaktmester hos Thon har kontrollert garasjeanlegget og eventuell lekkasje kontinuerlig, og tilbakemeldingen er at det ikke har dryppet på flere måneder. Ved ferdig utredelse som tilsier at det ikke kommer til å dryppe ytterligere, vil styret få foretatt en estetisk» finpuss på garasjeanlegget der det er nødvendig.