mandag 7. mai 2018

Viktig informasjon: Garasjevask

Garasjeanlegget skal vaskes tirsdag 15. mai mellom kl. 08.00 og 16.00. Styret ber derfor om at ingen biler er parkert i garasjen i dette tidsrommet. Eiere av garasjeplasser som ikke benytter plassen selv, bes om å videreforedle denne informasjonen til eventuelle leietakere.