søndag 27. mai 2018

Observasjon av møll i boarealene

Styret har blitt gjort oppmerksomme på at det den siste tiden igjen har blitt observert møll i deler av bodarealet. Det har tidligere vært forekomst av møll i det samme området, og styret har i den forbindelse vært i kontakt med Rentokil skadedyrkontroll. I følge Rentokil er de tilgjengelige behandlingsformene enten nedfrysing, varmebehandling eller kjemikaliebehandling av innholdet i alle boder i det aktuelle området. Siden bodene på Lille Bislett er åpne (ikke tette/lukkede vegger) og området såpass stort, vil slik behandling etter deres mening være vanskelig å få til hos oss, da det innebærer at alle må tømme bodene sine på samme tidspunkt. Slik behandling vil dermed ikke være aktuell, i alle fall ikke foreløpig. 

Det viktigste tiltaket er dermed å forebygge at møllen sprer seg, samt beskytte tingene (tekstilene) i bodene slik at møllen ikke får gjort skade. For det første er det viktig at folk sørger for at tekstilene de oppbevarer i bodene er rene (da møll liker skitne tekstiler best), samt beskytter tekstilene sine ved å legge de i tette plastbokser/sekker. Tekstiler som bringes opp fra bod til leilighet bør legges i fryser før det legges i skap, slik at møllen ikke sprer seg i leiligheten. For mer info om forebyggende/beskyttende tiltak, sjekk ut folkehelseinstituttets sider: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/moll-og-sommerfugler/klesmoll-/#hvilke-spor-etterlater-klesmoell