torsdag 25. juli 2013

Beising av fasaden i Lille Bislett

Arbeidet med beising av vinduer og andre tredetaljer på fasaden begynte mandag 22. juli i bygg B. Malerfirma vil fortløpende henge opp informasjon i de delene av sameiet hvor de arbeider – vennligst følg instruksene på oppslaget.

Først skal tredetaljene på fasaden pusses, da må vinduer og dører være lukket pga. støv osv. Noen dager senere skal tredetaljene beises – da må vinduer stå i luftestilling for at malerfirma skal få gjort en grundig jobb.

Firmaet vi har valgt er Oslo Malermesterforretning AS. De jobber i utgangspunktet fra kl. 07:00 til 16:00, men kan i perioder strekke seg litt utover disse arbeidstidene.

Oslo Malermesterforretning estimerer å bli ferdige med Lille Bislett sameiet innen september, men dette er selvsagt avhengig av været fremover.

mandag 22. juli 2013

Varmtvann

Ferietid kan føre til mangel på sirkulasjon av vann i sameiet – derfor kan noen beboere oppleve at de ikke får varmtvann i springen.

Iflg. rørlegger må de som opplever dette la vannet renne i 5-10 minutter før varmtvannet kommer. Sett både kjøkken- og badekraner på maks varmtvannsstyrke for å øke vannsirkulasjonen i din oppgang.

fredag 19. juli 2013

Beising av vinduer begynner 22. juli

Arbeidet med beising av vinduer og andre tredetaljer på fasaden begynner 22. juli. Alle vinduer bør stå halvveis åpne for at malerfirma skal få gjort en grundig jobb.

Malerfirma vil fortløpende henge opp informasjon i de delene av bygget hvor de arbeider. Nærmere informasjon kommer.