torsdag 25. juli 2013

Beising av fasaden i Lille Bislett

Arbeidet med beising av vinduer og andre tredetaljer på fasaden begynte mandag 22. juli i bygg B. Malerfirma vil fortløpende henge opp informasjon i de delene av sameiet hvor de arbeider – vennligst følg instruksene på oppslaget.

Først skal tredetaljene på fasaden pusses, da må vinduer og dører være lukket pga. støv osv. Noen dager senere skal tredetaljene beises – da må vinduer stå i luftestilling for at malerfirma skal få gjort en grundig jobb.

Firmaet vi har valgt er Oslo Malermesterforretning AS. De jobber i utgangspunktet fra kl. 07:00 til 16:00, men kan i perioder strekke seg litt utover disse arbeidstidene.

Oslo Malermesterforretning estimerer å bli ferdige med Lille Bislett sameiet innen september, men dette er selvsagt avhengig av været fremover.