søndag 10. juni 2018

Trivselsregler for bruk av felles uteområder

Det er høysesong for bruk av fellesarealene i bakgården og på takterrassene. Styret oppfordrer alle beboere til bidra til å gjøre disse områdene til et hyggelig sted å være for alle, og minner i den forbindelse om følgende punkter:
  • Bruk av grill - Bruk av engangsgrill i bakgården må ikke finne sted på gressplen eller benker og bord. Husk slukkevann og sørg for at grillen er tilstrekkelig avkjølt før den kastes. 
  • Støy - Alle beboere og deres besøkende må følge sameiets husordensregler og utvise normal folkeskikk. Det skal være ro i sameiet fra kl. 23.00 til kl. 07.00 - det gjelder også bakgården, fellesterrassene og andre fellesområder. Vær oppmerksom på at bruk av lydanlegg og høylytt tale kan forstyrre naboene dine. 
  • Forsøpling - Sørg for å rydde etter deg og dine besøkende før du forlater fellesarealene. 
  • Barnehagen er ikke en del av fellesarealene - Sameiets beboere skal ikke oppholde seg i barnehagens uteområder. Alle beboere oppfordres til å melde fra til styret dersom andre beboere benytter seg av dette området. 

lørdag 9. juni 2018

Ikke mat fuglene!

Styret har den siste tiden observert at enkelte beboere legger ut mat til fuglene på balkongene. Dette er ikke ønskelig, blant annet fordi det kan medføre støy og tiltrekke seg skadedyr. Styret ber derfor om at fuglematingen opphører.