tirsdag 28. oktober 2014

Bruk av rabattkort i parkeringshuset

Sameiet har avtale med Time Park vedrørende parkering i garasjeanlegget til Coop  Mega. Alle beboere har fått utlevert rabattkort – slik bruker du kortet.
  • Trekke rabattkortet i automaten før du velger tid og betaler.
  • Dra kortet forsiktig på nytt hvis det ikke leses, det fungerer som regel etter et par forsøk.
  • Det skal stå på skjermen at rabattert pris gjelder.
Kortet gir følgende rabatter:
  • Hverdager kl. 21.00-09.00 kr. 20,-
  • Fredag kl. 21.00 til mandag kl. 09.00 kr. 60,-
NB: Utenom disse tidspunktene gjelder vanlige parkeringstakster!

tirsdag 7. oktober 2014

Driftsinstruks vann, varme og stoppekraner i leilighetene

Vedlagt finner du driftsinstruks for vann, varme og hvor stoppekranene befinner seg i leilighetene.

Instruksen er til orientering for eiere/beboere og skal videreformidles til rørleggere/fagpersoner som eier selv hyrer inn ved for eksempel oppussing.
Det er ikke tillatt og bytte ut eksisterende radiatorer i leilighetene. 


Dersom det oppdages lekkasjer som ikke minsker når man stenger av hovedkraner internt i leiligheten, tilkalles styret_lillebislett@googlegroups.com som har opplysninger om hvor hovedstengeventilene til hver oppgang er.

Driftsinstruks vann, varme og stoppekraner i Lille Bislett sameiet.