onsdag 6. desember 2017

Økning av felleskostnader på 5 % fra 1. januar 2018

Styret har gått gjennom budsjettet og har vedtatt en økning i  felleskostnader på 5 %. Økning i felleskostnadene ble vedtatt som følge av økning i kommunale kostnader, forsikring, energi og fjernvarme samt forretningsfører. Endringen gjelder fra 1. januar 2018.

tirsdag 5. desember 2017

Fjerning av løv på terrasser


Etter at bladene har falt i høst har det samlet seg opp en del blader på mange av balkongene og terrassene. Beboerne oppfordres til å fjerne løvet fra sine uteplasser, slik at nedløp ikke blir tette.

Forsiktighet rundt radiatorer


Det har oppstått vannlekkasjer fra radiatorer i sameiet ved flere anledninger de siste årene grunnet uforsiktig behandling av radiatorene. For å unngå at dette gjentar seg, ber styret om at beboerne sørger for at ingen sitter på radiatorene, samt at det utvises forsiktighet ved vasking og oppussing o.l.