torsdag 6. mai 2010

Sykkelparkering

Vi ser at mange foretrekker å parkere sykkelen i oppgangen utenfor sine leiligheter. Dette fører til unødig forsøpling av fellesarealene. Fellesarealene skal være noe alle beboere skal trives med. Pene fellesarealer er med på å gjøre Lille Bislett til et sted der man kan trives.

I Lille Bislett er det en flott sykkelbod, dette er stedet du kan oppbevare syklene din på en tryggest mulig måte. Du kommer ikke inn til sykkelboden uten å ha brukt din nøkkelbrikke to ganger, i motsetning til å oppbevare sykkelene i oppgangene der andre alt for lett kan slippe uvedkommende inn.

Styret vil nå med gjevne mellomrom be vaktmester fjerne alle sykler som står i oppgangene og flytte de til sykkelboden. Hvis det er sykler som gjentagende ganger blir fjerne av vaktmester blir syklene låst inn i egne rom.

Vi ber samtidig alle om å ta ansvar for at uvedkommende ikke kommer inn i bygget ved passering av ytterdører, likeså garasjeporter.

Lurer du på hvor sykkelboden er, er det bare å sende e-post til styret.

Med vennlig hilsen
Styret