tirsdag 6. desember 2016

En nyttig liten julehilsen

Kjære beboer - vi håper du har en fin førjulstid i vente! 
Etter hva styret er kjent med har det aldri vært tilfeller av boligbrann i sameiet, og slik vil vi at det fortsetter. Sørg derfor for å teste at røykvarsler og slukkemidler er i orden. Dette består blant annet av å bytte batteri på røykvarsleren årlig.

Som en liten julehilsen har vi derfor lagt et nytt batteri i alle postkassene. Bytt dette med en gang du kommer inn! Dette er det enkleste tiltaket du kan gjøre for å sove trygt om natten. Test også røykvarsleren med testknappen.

Gjør deg også kjent med slukkemidlene i leiligheten, og hvordan disse brukes. Branninstruksen finner du her på sameiets nettsider, samt på oppslagstavlene i trappeoppgangen.

Vi benytter anledningen til å ønske alle beboere en hyggelig førjulstid!

Vennlig hilsen
Styret

fredag 11. november 2016

Uendrede felleskostnader - Obos innfører fakturagebyr

Styret har bestemt å beholde dagens nivå på felleskostnadene, men vi minner om at Obos fra januar 2017 går over til månedlig utsendelse av faktura og innfører et fakturagebyr på kr. 28,- for utsendelse av papirfaktura

For å unngå fakturagebyret fra 1. januar 2017 må du opprette eFaktura eller Avtalegiro med Obos i din nettbank.

Nødvendig informasjon for å opprette eFaktura eller Avtalegiro med din bank står på utsendte fakturaer.

tirsdag 18. oktober 2016

Oppussing hos Coop 25. oktober kl. 07-11


Coop Mega varsler om oppussing i deres lokaler tirsdag 25. oktober kl. 07:00-11:00. 

Vær oppmerksom på at oppussingen dessverre kan medføre noe støy. Coop beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for beboere i Lille Bislett.

Tidligere artikkel 23.09: Støy fra Coop 

torsdag 13. oktober 2016

Store problemer med søppeltømming i Oslo


Renovasjonsetaten i Oslo kommune melder at det er store oppstartsproblemer i forbindelse med ny transportør av husholdningsavfallet i Oslo. Styret har allerede purret på at avfall i sameiet ikke blir hentet. Status pr. torsdag 13. oktober kl. 07:00 er at avfallet nå hoper seg opp i alle avfallsrommene.

Renovasjonsetaten skriver de jobber kontinuerlig med å komme à jour, men at det kan ta noen uker før det er normal drift.

Husholdningsavfall er ikke papir
Hvis avfallskontainerne i søppelrommene er fulle, må husholdningsavfall plasseres oppå, eller ved siden av kontainerene. Husholdingsavfall skal ikke plasseres i papirkontainerene selv om disse ikke er fulle.

Kun husholdingsavfall og papir
Styret minner nok en gang om at det ikke skal plasseres møbler eller annet spesialavfall i søppelrommene - det er den enkelte beboers ansvar å kvitte seg med dette på forsvarlig måte. Utleiere plikter å informere både kort- og langtidsleietakere om dette.

Spesialavfall
På Sofies plass og i Pilestredet er det egne kontainerne for spesialavfall som glass og metall. Det er også en minigjenbruksstasjon i Pilestredet park.

Se også Aftenposten 13. oktober: Oslo kommune beklager, men søppelberget fortsetter å vokse

tirsdag 4. oktober 2016

Radiatorene

Sentralvarmen i sameiet følger utetemperaturen - når det nå blir kaldere i været kommer radiatorene til å bli varmere. Oppvarming i sameiet er vannbåren varme, radiatorene vil aldri bli like varme som en elektrisk radiator. 

For å oppnå optimal varmeeffekt er det viktig og "lufte" radiatorene med jevne mellomrom. ”Lufting” fjerner også eventuell susing/lyd fra radiatoren. På siden av radiatoren sitter det en lufteventil – man bruker en standard radiatornøkkel for å åpne denne. Har du ikke standard radiatornøkkel kan du kjøpe dette i en jernvarehandel/nøkkelservice.

Se sameiets nettsider Om leilighetene og avsnittet om radiatorer for mer informasjon.

fredag 23. september 2016

Støy fra Coop

Flere beboere har de siste dagene klaget på betydelig støy i sameiet midt på natten. Det viser seg nå at dette skyldes oppussing i Coop-butikken.

Styret har snakket med butikksjefen i Coop som beklaget det inntrufne på det sterkeste. Hun har lovet å ta klagene videre i sitt system og sørge for at det ikke gjentar seg.

Husordensregler
Styret minner om husordensreglene, som selvfølgelig også gjelder for all næringsvirksomhet i sameiet: Coop, Time Park, Langaard barnehage og Stray garasje.

fredag 16. september 2016

Bomiljøvakthold i sameiet Lille Bislett

Sameiet har en avtale med Securitas Bomiljø for vakthold i sameiet. Alle beboere må sette seg inn i hva tjenesten innebærer og hvordan den skal brukes. Merk at bomiljøvakten ikke erstatter politi, brannvesen eller ambulanse.

Formålet med vakttjenesten
Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren vil gå vaktrunder med forskjellige omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren vil føre tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påse at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende.


Vekteren kan tilkalles ved for eksempel:
Husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer, følelsen av utrygghet.

Med bomiljøvekterens tilstedeværelse vil vi redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir enda bedre hvis du ringer når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, han er der for din skyld.

Døgnbemannet vakttelefon
Bomiljøvekteren kan kontaktes på telefon: 22 97 10 70. Securitas Bomiljø vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet, og dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Erstatter ikke politi, brannvesen eller ambulanse 
Bomiljøvakten er ingen erstatning for politiet (112) som alltid skal kontaktes ved anmeldelse av innbrudd, overfall, hærverk eller lignende. Bomiljøvakten er heller ingen erstatning for varsling av brann (110) eller behov for medisinsk nødhjelp (113).

Se også infoskriv fra Securitas Bomiljø

fredag 9. september 2016

Styret har valgt Obos Forsikring

Styret har etter en nøye vurdering valgt å bytte sameiets forsikringsselskap fra Gjensidige til Obos Forsikring. 

Sameiets bygningsmasse er nå forsikret i Obos Forsikring med avtalenummer 11478. 

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte seksjon. Oppstår det slike skader i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. 

Ovennevnte skader meldes til styret_lillebislett@googlegroups.com og forsikringsavdelingen i OBOS, telefon 02333 eller e-post forsikring@obos.no.
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 


Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 

Innboforsikring
Den enkelte seksjonseier er som tidligere selv ansvarlig for å ha hjem-/innboforsikring som dekker eget innbo og løsøre i egen seksjon og bod.

fredag 19. august 2016

Ikke slipp inn uvedkommende!

Den siste tiden har det dessverre igjen vært brutt opp en del postkasser i sameiet. Styret oppfordrer alle beboere til å ikke slippe inn ukjente i sameiet.

Vi ser på overvåkningskameraene at tyvene kommer inn ved at de står å venter på at beboere går ut eller inn.

Postkasser som blir utsatt for hærverk bør anmeldes til politiet. Kontakt styret hvis postkassedøren eller låsen må skiftes.

Alle porter og inngangsdører i sameiet skal til enhver tid være låst.

torsdag 16. juni 2016

Gulvmatter i fellesarealene

Sameiet har avtale med Fortuna Renhold AS om renhold og leie av gulvmatter i fellesarealene. Flere gulvmatter forsvinner eller blir flyttet på av beboere - det må det bli slutt på.

Det er avtalefestet hvor i sameiet det skal være gulvmatter i fellesarealene, men dette varierer i sommer-/vinterhalvåret. Matter skiftes på avtalte steder - det blir umulig for Fortunas ansatte når matter forsvinner eller blir flyttet på.

Etterlyser gulvmatter
Fortuna Renhold etterlyser flere gulvmatter som har blitt stjålet, eller flyttet på, og ber innstendig om at disse legges tilbake umiddelbart.

Har du sterke meninger om hvor gulvmattene skal ligge i fellesarealene må du sende innspill til styret.

fredag 3. juni 2016

Unngå fakturagebyr på felleskostnadene

Obos har sendt ut faktura for 2. halvår 2016 til alle eiere med forfallsdato den 1. hver måned. Fra januar 2017 går Obos over til månedlig utsendelse av faktura og innfører et fakturagebyr på kr. 28,- på utsendelse av papirfaktura.

For å unngå fakturagebyret fra 1. januar 2017 må du opprette eFaktura eller Avtalegiro med Obos i din nettbank.

Nødvendig informasjon for å opprette eFaktura eller Avtalegiro med din bank står på utsendte fakturaer.

Ro og orden i sameiet

Fra kl. 23:00 til kl. 07:00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vi minner om at sameiets husordensregler gjelder alle dager hele året.

Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i leilighetene, høylydt tale og musikk på balkongene vil forstyrre andre beboerne. I tidsrommet kl. 23:00 - 07:00 må det ikke spilles musikk med dører eller vinduer åpne.

Vi minner om at eiere, leietakere og besøkende i sameiet må følge sameiets husordensregler. Vis hensyn - vi er flere som bor her! 

onsdag 25. mai 2016

Egensjekk av røykvarsler og brannslukker

Har du sjekket røykvarsler og brannslange/brannslukningsapparat i egen leilighet i det siste? Vi minner om at det er seksjonseiers ansvar at dette utstyret er i forskriftsmessig stand, ref. sameiets vedtekter § 4.

Røykvarsler
Sjekk at røykvarsler i leiligheten virker. Batteriene i røykvarsleren bør byttes ut årlig. Om egensjekk av røykvarsler.


Brannslange/brannslukningsapparat
Kontroller at brannslangen fungerer ved å spyle vann i vasken. Brannslangen er montert med egen stoppekran som må skrus på ved test. Om egensjekk av brannslange
Har du brannslukningsapparat – snu apparatet slik at pulver løses opp. Trykkmanometer skal stå på grønt. Om egensjekk av brannslukningsapparat.
Alt brannslukningsutstyr skal være helt, ubrukt og uskadet.


Vi minner også om å være forsiktig ved matlaging, se Dette setter ny rekord – brannvesenet advarer.

Sameiets vedtekter § 4
Seksjonseieren har ansvar for at bruksenheten har brannslukningsapparat/brannslange og påbudte røykvarslere og at disse er i forskriftsmessig stand.

tirsdag 24. mai 2016

Oppfordring: Unngå å røyke nær fasaden

Styret vil oppfordre beboerne om å unngå røyking fra balkonger, eller nær fasaden. Dette med hensyn til nærliggende leiligheter. 

Når røyk blåses ut nær fasaden trekkes røyken inn via tilluftsventilene i ytterveggene, og oppleves sjenerende for de som oppholder seg i berørt leilighet. Vi foreslår at man heller røyker på bakkeplan, et stykke fra fasaden. Husk å kaste sneiper på egnet sted.

onsdag 20. april 2016

Eierskriftegebyr på leilighet og garasjeplass

Sameiets forretningsfører Obos har økt eierskiftegebyret på leiligheter til kr. 5.000,- og på garasjeplasser til kr. 663,-.

Vi minner om at alle eierskifte i sameiet skal sendes til styrets forretningsfører Obos, e-post: delyn.benedicte.edwards@obos.no

Det er eiers ansvar å påse at sameiets forretningsfører får kopi av signert eierskifte mellom selger og kjøper – uavhengig om selger står for salget selv, eller benytter megler/advokat. 

Privateide garasjeplasser i Lille Bislett sameiet kan kun selges til andre seksjonseiere i sameiet.

mandag 11. april 2016

Dobbeltparkering er ikke tillatt

Bruksrett til privat garasjeplass i sameiet omfatter kun arealet innenfor oppmerket nummer – dobbeltparkering eller bruk av fellesarealet i garasjeanlegget er ikke tillatt.

Arealet utenfor oppmerket garasjeplass er fellesarealer og skal ikke benyttes til parkering av tilhengere, motorsykler, sykler, bildekk eller lignende. Vennligst vis hensyn og ikke skap unødvendige vansker for andre garasjeeiere.   

Eiere som leier ut egen garasjeplass må informere eventuelle leietakere om dette.


Illustrasjonsbilde

tirsdag 5. april 2016

Avfallsdunker i søppelrommene

Etter innspill fra beboere under sameiermøtet 7. mars har vi redusert antall avfallsdunker i søppelrommet i bygg A og B.

Antall avfallsdunker samsvarer ikke med mengden avfall i sameiet. Styret har derfor besluttet å redusere antall avfallsdunker i bygg A og B for å spare renovasjonskostnader fra Oslo kommune.

Avfallsdunkene blir tømt tre ganger i uken, papirdunkene blir tømt en gang i uken. Se hentetider og neste tømming for Lille Bislett.

Vi oppfordrer alle beboere til å kildesortere avfallet korrekt. Alt avfall skal plasseres i dunkene - større typer avfall som ikke får plass i dunkene skal aldri plasseres i avfallsrommene. Det er beboers eget ansvar å kvitte seg med denne type avfall på forsvarlig måte.

I papirdunkene skal følgende kastes: 
 • Papir
 • Aviser
 • Ukeblader
 • Reklame
 • Eggekartonger
 • Pizzaesker
 • Konvolutter
 • Gråpapir
 • Papp
 • Bølgepapp
 • Drikkekartonger (også de med plastkork og aluminiumsbelegg)
 • Bøker

Papir som skal kastes i avfallsdunkene:
 • Julepapir og lignende gavepapir
 • Papir, papp og kartong med matrester
 • Servietter og tørkepapir
For ytterligere informasjon, se 

tirsdag 15. mars 2016

Protokoll fra ordinært sameiermøte 7. mars 2016

Vedlagt finner du protokollen fra sameiermøtet i Lille Bislett Eierseksjonssameie 7. mars 2016.
 • Årsberetningen og årsregnskapet for 2015 ble godkjent.
 • Forslag til vedtekt om ladestasjoner for elbil ble ikke godkjent.
 • Valg av nytt styre i sameiet ble gjennomført, se oversikt over styrets sammensetning

For detaljer, se protokoll fra sameiermøte 7. mars 2016.

torsdag 10. mars 2016

Brannalarm 9. mars kl. 23:00

Brannalarmen onsdag kveld ble utløst pga. en arbeider som boret i taket i parkeringshuset.

Hvorfor han arbeidet så sent er ukjent for styret, men vi antar det er noe parkeringsselskapet i Coop-garasjen har bestilt.

Vekter fra Securitas var i bygget når brannalarmen ble utløst. Vekter avbestilte derfor utrykning fra brannvesenet.

Relatert informasjon:

onsdag 17. februar 2016

Beboerparkering

Oslo kommune ønsker å innføre permanent beboerparkering flere steder de kommende årene, men nøyaktig hvilke gater ordningen vil omfatte er ennå ikke klart.

Lille Bislett og Dalsbergstien er pr. i dag ikke omfattet av kommunens prøveordning. Det er Oslo kommune som er ansvarlig for hvilke gater beboerparkeringen skal omfatte. Det er også kommunen som utsteder nødvendige beboerkort. Se Oslo kommunes nettsider for nærmere informasjon.  

Se også Her vil byrådet ha beboerparkering i Oslo, Osloby.no 15.02.2016.

mandag 15. februar 2016

Lille Bislett park & idrettsanlegg

Anlegget og parken med lekeapparater og kunstgressbane som ligger ovenfor Lille Bislett sameiet eies og driftes av Oslo kommune.

Eventuelle spørsmål og klager om anlegget må rettes direkte til Oslo kommune.
Se kommunens egne nettsider om Lille Bislett idrettsanlegg for kontaktinfo m.m.

fredag 12. februar 2016

TV Norge-kanalene er tilbake

Canal Digital og Discovery Networks er enige om en ny distribusjonsavtale. Det betyr at alle kanalene nå er tilbake i Grunnpakken.

Les mer om dette på Canal Digital.

Om sameiets TV-avtale
Sameiet har siden 2007 hatt en fellesavtale med Canal Digital for levering av TV-signaler til alle boenheter. Avtalen gjelder Grunnpakken til en sterkt redusert pris. 


Beboere må selv bestille ønsket dekoder hos Canal Digital. Med dekoder kan du velge egne favorittkanaler i Grunnpakken ved å logge inn med din personlige brukerkonto på Min side.

Uten dekoder mottar du kun de analoge TV-kanalene i Grunnpakken fra Canal Digital.

Bredbånd
Hver boenhet bestemmer selv hvilken bredbåndsleverandør man ønsker å inngå avtale med. 


Styret inngikk kostnadsfritt en gunstig avtale med Lynet Internett i 2014 som sikrer alle boenheter billigere internett via fiberkabel. Alle boenheter har en gratis linje på 0,5 Mbit/s. Det er ikke raskt, men holder til deg som kun sjekker e-post etc.

Ønsker du større bredbåndshastighet kan du inngå avtale med Lynet Internett, eller direkte med en annen foretrukken bredbåndsleverandør.

   

søndag 7. februar 2016

Canal Digital og Discovery Networks

Forhandlingene mellom partene pågår fortsatt. Inntil forhandlingene mellom partene er avklart tilbyr Canal Digital følgende:

Dplay 
Dplay er Discoverys streamingstjeneste og gir tilgang til kanalene TV Norge, FEM, MAX, VOX, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Eurosport Norge på desktop PC/Mac og iPad. Stream kanalene direkte eller se når du vil. 

Alle kunder av Canal Digital Kabel og TV over fiber (IPTV), får dekket Dplay for februar. Dette gjelder både de som har et fakturaforhold, kunder i borettslag/sameie og kunder i operatørnett. 

Canal Digital vil komme tilbake til hvordan man konkret får refundert dette, men alle kunder kan nå registrere seg hos Dplay og ta vare på kvitteringen man får tilsendt på e-post. 

C More Film
Alle kanalene fra C More Film vises kostnadsfritt og uten forpliktelser frem til 1. april.   

På grunn av stor interesse og pågang på C More-kampanjen vil enkelte kunder kunne oppleve å ikke komme inn på "Min side" eller få avslag på SMS-aktiveringen. Canal Digital anbefaler disse kundene om å forsøke på nytt litt senere.
Les mer om C More tilbudet.

Eventuelle spørsmål må disse tilbudene og forhandlingene mellom partene må rettes direkte til Canal Digital.

mandag 1. februar 2016

TV-kanaler i Grunnpakken fra Canal Digital

Det er dessverre brudd i forhandlingene mellom Canal Digital og Discovery Networks som fører til at Canal Digital ikke lenger har lov til å distribuere Discoverys TV-kanaler.

Følgende kanaler er bl.a. berørt: TV Norge, MAX, FEM, VOX, Discovery, TLC, Eurosport, Discovery og Animal Planet.

Canal Digital jobber for å få på plass en ny avtale som sikrer fortsatt distribusjon av TV-kanaler fra Discovery Networks.

Se www.canaldigital.no for nærmere informasjon om utviklingen i denne saken.

mandag 18. januar 2016

Ordinært sameiermøte 7. mars 2016

Lille Bislett Eierseksjonssameie vil avholde ordinært sameiermøte mandag 7. mars 2016 kl. 18:00.

Sted: Høyskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, rom PA113 Athene 1.

I forkant av møtet vil seksjonseiere motta en formell innkalling med informasjon.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 3. februar 2016. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er det ønskelig at

 • det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
 • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Eventuelle forslag sendes på e-post til: styret_lillebislett@googlegroups.com

Sameiet søker nye styremedlemmer
Se sameiets nettsider for nærmere informasjon.
Interesserte bes sende kontaktinformasjon til
styret_lillebislett@googlegroups.com innen fredag 19. februar 2016.

Med vennlig hilsen
Lille Bislett Eierseksjonssameie
Styret

fredag 15. januar 2016

Test av brannalarm 22. januar kl. 12:00

Det blir gjennomført en test av brannvarslingsanlegg i sameiets næringsdel og fellesarealer fredag 22. januar klokken 12:00.

Beboere skal forholde seg i ro.

onsdag 6. januar 2016

Full varmeeffekt av radiatorene

Det er viktig å "lufte" radiatorene for at varmeeffekten skal bli optimal. Noen opplever susing/lyd fra radiatoren, dette vil også bli bedre etter luftingen.

På siden av radiatoren, den motsatte av termostatsiden, sitter det en lufteskrue. Denne brukes for å slippe luft ut av radiatoren og for å hindre at sirkulasjonen av varmt vann stopper opp.

Man bruker en standard radiatornøkkel for å åpne lufteventilen. Til å begynne med vil mest sannsynlig komme luft, men vær oppmerksom på at vannet kan komme veldig brått! Stå klar til å stenge ventilen umiddelbart. Det er smart å ha en kopp/klut under radiatorens dreneringsåpning som kan ta imot eventuelt vannsøl på gulvet.

Standard radiatornøkkel ble overlevert alle eiere når bygget var nytt. Radiatornøkkelen skal følge leiligheten ved salg. Hvis du mangler radiatornøkkelen kan den kjøpes i jernvarehandel eller nøkkelservice.