torsdag 16. juni 2016

Gulvmatter i fellesarealene

Sameiet har avtale med Fortuna Renhold AS om renhold og leie av gulvmatter i fellesarealene. Flere gulvmatter forsvinner eller blir flyttet på av beboere - det må det bli slutt på.

Det er avtalefestet hvor i sameiet det skal være gulvmatter i fellesarealene, men dette varierer i sommer-/vinterhalvåret. Matter skiftes på avtalte steder - det blir umulig for Fortunas ansatte når matter forsvinner eller blir flyttet på.

Etterlyser gulvmatter
Fortuna Renhold etterlyser flere gulvmatter som har blitt stjålet, eller flyttet på, og ber innstendig om at disse legges tilbake umiddelbart.

Har du sterke meninger om hvor gulvmattene skal ligge i fellesarealene må du sende innspill til styret.