torsdag 16. februar 2017

Gravearbeider utenfor Lille Bislett 8-10 i uke 8

Vann- og avløpsetaten melder om trøbbel med avløpsledning mellom Lille Bislett 8 og 10. Oppstart for utbedringen vil være i uke 8, med en varighet på ca. 3 uker.

Ifm. utbedringen av avløpet må vann- og avløpsetaten bytte ut ca. 10 meter av avløpsledningen mellom inngang 8 og 10.

Arbeidet begynner uke 8 (fra mandag 20. februar) og tar ca. 3 uker. Fremkommeligheten vil bli noe begrenset i denne perioden.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune beklager ulempene dette medfører.

lørdag 11. februar 2017

Vannlekkasje i kjeller Lille Bislett 8 og 16

Lekkasjen skyldes mest sannsynlig feil på kommunens kloakk. Lekkasjeteknikker jobber med saken og skadebegrensninger.

Nærliggende boder er berørt. Styret oppfordrer alle beboere å ta en sjekk av egen kjellerbod. 

onsdag 8. februar 2017

Ordinært sameiermøte torsdag 30. mars 2017

Lille Bislett Eierseksjonssameie vil avholde ordinært sameiermøte torsdag 30. mars 2017. På årsmøtet vil det blant annet være valg av styreleder, 1 styremedlem, og 2 varamedlemmer.

Det vises til eierseksjonslovens § 33:
”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.


I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være mottatt av styret senest 28. februar 2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet må det: 
  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet 
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til styret i Lille Bislett Eierseksjonssameie senest 28. februar 2017: styret_lillebislett@googlegroups.com.

fredag 3. februar 2017

Eldhuset BBQ Bar

Eldhuset BBQ Bar har åpnet på gateplan ved siden av Coop Mega.

Nærmere informasjon om meny og åpningstider finner du på Eldhusets hjemmesider.