lørdag 11. februar 2017

Vannlekkasje i kjeller Lille Bislett 8 og 16

Lekkasjen skyldes mest sannsynlig feil på kommunens kloakk. Lekkasjeteknikker jobber med saken og skadebegrensninger.

Nærliggende boder er berørt. Styret oppfordrer alle beboere å ta en sjekk av egen kjellerbod.