onsdag 8. februar 2017

Ordinært sameiermøte torsdag 30. mars 2017

Lille Bislett Eierseksjonssameie vil avholde ordinært sameiermøte torsdag 30. mars 2017. På årsmøtet vil det blant annet være valg av styreleder, 1 styremedlem, og 2 varamedlemmer.

Det vises til eierseksjonslovens § 33:
”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.


I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være mottatt av styret senest 28. februar 2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet må det: 
  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet 
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til styret i Lille Bislett Eierseksjonssameie senest 28. februar 2017: styret_lillebislett@googlegroups.com.