torsdag 22. september 2011

Protokoll fra ekstraordinært sameiemøte

15. august ble det avholdt ekstraordinært sameiemøte med to saker på dagsorden: valg av ny styreleder og avstemming over styrets forslag om innføring av system for fjernavlesing av varmtvannsforbruk i den enkelte seksjon.

Undertegnede ble valgt inn som styreleder. I den forbindelse vil jeg takke for tilliten og ser frem til å arbeide videre med å opprettholde Lille Bislett som et attraktivt sted å bo med høy standard og bra atmosfære.

Styrets forslag om innføring av system for fjernavlesing av varmtvannsforbruk ble på den annen side nedstemt. I praksis innebærer dette at dagens praksis for fordeling av kostnader til varmtvannsforbruk (varmtvann og fjernvarme) i hovedsak videreføres, med fokus på at de målerne som er installert (uten fjernavlesing) fungerer og at kostnadsfordelingen er korrekt i henhold til vedtektene.

Spørsmål knyttet til denne saken kan, som alle andre spørsmål vedrørende Lille Bislett, rettes til styret_lillebislett@googlegroups.com.

Protokoll fra sameiemøtet 15. august 2011

Mvh
Styret v/Anders

onsdag 21. september 2011

Oppgradering av Lille Bislett-parken

Oslo kommune v/Idrettsetaten er i full gang med oppgradering av Lille Bislett-parken. Les mer og følg utviklingen på Idrettsetatens nettsider.