onsdag 18. januar 2012

Utbedring av det elektriske anlegget i Lille Bislett

Det skal foretas utbedring av feil og mangler ved det elektriske anlegget i Lille Bislett i perioden 23.-30. januar 2012 med basis i inspeksjon fra el-tilsynet (Infratek). Selv om alle leiligheter ikke har blitt inspisert er feilene generelle slik at utbedring SKAL gjøres i alle leiligheter.

Den dagen Lefdal kommer må de derfor ha tilgang til alle leilighetene, ikke bare de som har fått Infratek-rapport! Du må være hjemme i den tidsperioden som er satt opp for din leilighet. Dersom elektriker ikke kommer inn blir ikke feil rettet av oss, og må bekostes/utbedres av beboer/eier selv.

Mandag 23. januar: Lille Bislett 2 (A-blokk)
2.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
5.–6. etg. kl. 11:30 – 15:30

Tirsdag 24. januar: Lille Bislett 4 (A-blokk)
2.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
5.–6. etg. kl. 11:30 – 15:30


Onsdag 25. januar:
Lille Bislett 10, 12, 14 og 18 (B-blokk): 1. etg. kl. 07:15 – 11:30
Lille Bislett 8 (B-blokk) 2.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
Lille Bislett 8 (B-blokk) 5.–6. etg. kl. 11:30 – 15:30


Torsdag 26. januar: Lille Bislett 16
2.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
5.–7. etg. kl. 11:30 – 15:30


Fredag 27. januar:
Lille Bislett 20 og 22, 1. etg. kl. 07:15 – 11:30
Lille Bislett 24, 1.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
Lille Bislett 24, 5.–7. etg. kl. 11:30 – 15:30


Mandag 30. januar: Lille Bislett 26
1.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
5 –7. etg. kl. 11:30 – 15:30


Ved spørsmål, vennligst send en e-post til Espen Strand: espen.strand@olavthon.no.

Med vennlig hilsen
for OLAV THON
Irene Hagen
prosjektsekretær

fredag 6. januar 2012

Strømavlesning

Det er en egen dør i hver etasje som inneholder alle strømmålere til de respektive leilighetene. Nøkkel til døren er merket "OLU" – en standardnøkkel som kan kjøpes i alle nøkkelservicebutikker.

Det er ikke dørklinke på disse dørene, OLU-nøkkelen fungerer som dørhåndtak (husk å vri nøkkelen helt rundt, da får du åpnet døren).