fredag 6. januar 2012

Strømavlesning

Det er en egen dør i hver etasje som inneholder alle strømmålere til de respektive leilighetene. Nøkkel til døren er merket "OLU" – en standardnøkkel som kan kjøpes i alle nøkkelservicebutikker.

Det er ikke dørklinke på disse dørene, OLU-nøkkelen fungerer som dørhåndtak (husk å vri nøkkelen helt rundt, da får du åpnet døren).