fredag 18. november 2011

Ang. purringer fra Infratek

Flere har mottatt purringer fra Infratek for utbedring av elanlegg i tråd med inspeksjonen som ble gjort tidligere i år. Olav Thon Eiendomsselskap har tidligere meldt tilbake at de følger opp saken, men at de gjør det for alle reklamasjonene samlet og at det derfor kan ta noe tid.

Ifølge Espen Strand i Olav Thon skal eiere/beboere ikke foreta seg noe med 1. purring fra Infratek. Strand bekrefter i en e-post 18. november at feilene vil bli utbedret tidlig i januar 2012.