onsdag 2. november 2011

Nye forsinkelser med Lille Bislett-parken

På grunn av store problemer med overvannshåndtering i området har Oslo Kommune blitt nødt til å stanse arbeidene med parken inntil videre – vannproblemet må utbedres før arbeidene kan fortsette.

Det samler seg mye vann både i Bislettgata og Dalsbergstien ved store nedbørsmengder. Oversvømmelsene berører både Bislett stadion og veinettet, og vil medføre vannskader dersom dette skjer gjentatte ganger. Oslo Kommune jobber nå med å få på plass en god løsning for håndteringen av overvannet.
Tiltakene som kreves for å få løst problemet er forventet å medføre omfattende gravearbeider på ballplassen og Maratonplassen. De resterende arbeidene med å opparbeide friområdene gjenopptas så snart et endelig løsningsforslag er på plass, i følge Idrettsetaten i Oslo Kommune.


Se orienteringsbrev fra Bymiljøetaten 21. oktober 2011.