tirsdag 27. oktober 2015

Hva følger leilighet/garasjeplass ved salg?

Ved eierskifte i sameiet er det flere ting som følger leiligheten/garasjeplassen. Selger skal overlevere følgende til ny eier ved overtakelse:

Eierskifte av leilighet
 • Nøkkelbrikker m/kode
 • Nøkler til egen inngangsdør
 • Nøkler til postkasse
 • Nøkkel til strømmålerskap (OLU-nøkkel)
 • Nøkkel til fellesterrasse
 • Nøkkel til bod i kjeller (boddører skal aldri stå ulåst)
 • Radiatornøkkel (standard)
 • Rabattkort i parkeringsanlegget til TimePark
 • Brannslange/slukkeapparat
 • Fungerende røykvarsler
 • FDV-dokumentasjon
 • Dekoder fra Canal Digital (utlevert 3. og 4. april 2017)

Eierskifte av garasjeplass
 • Fjernkontroll til garasjeport
Hvis ny eier ikke får overlevert ovennevnte av selger ved overtakelse må eier selv bestille/betale for nytt. Alle mistede nøkkelbrikker skal umiddelbart rapporteres til styret for sperring.  

Alle eierskifter av leiligheter og garasjeplasser i sameiet skal sendes til Obos, sameiets forretningsfører.

Leietakere
Av sikkerhetsmessige grunner skal leietakere alltid henvende seg til eier av leilighet
ved denne type spørsmål.

onsdag 7. oktober 2015

Garasjeport U1 Venstre - nok en utsettelse

Garasjeporten U1 Venstre skal repareres, vi kommer tilbake med dato og tidspunkt. I dette tidsrommet får ikke garasjeeiere i U1 Venstre kjørt bilen ut eller inn av garasjeanlegget. 

Garasjeporten ble påkjørt for tre uker siden og må repareres.

Postkontor for sameiet

Flere beboere har reagert på at pakker må hentes på Rema 1000 Ila når Coop Mega har Post i butikk. Styret har tatt opp problemet direkte med Posten, men vi kommer dessverre ingen vei.

Dette er svaret styret har mottatt fra Posten - merk spesielt siste avsnitt:

Vi viser til henvendelse angående hentekontor, og vi beklager at det har tatt noe tid før du hører fra oss.

Saken er tatt opp med overordnet avdeling for Post i Butikk St. Hanshaugen.

PiB Mega Bislett i Dalsbergstien 19 ble etablert oktober 2014, og inngår som en del av en fremtidig løsning for å konvertere Bogstadveien postkontor til Post i Butikk (PiB). 

PiB i Dalsbergstien har overtatt deler av det geografiske området dette postkontoret betjente. I denne sammenheng ble hele postnummerområder flyttet, ikke enkeltadresser.

Årsaken er maskinell sortering basert på postnummer. I dette tilfellet er PiB lokalisert helt i ytterkant av området den betjener - postnummergrensen går tvers gjennom bygården. PiB er fysisk plassert i postnummerområde 0167 Oslo, mens du har adresse i området 0170 Oslo, og sistnevnte område er knyttet til en annen PiB.

Vi har ingen problemer med å se at det synes ulogisk at sendinger ikke kan hentes på nærmeste PiB. Spesielt i Oslo er dette imidlertid ikke uvanlig som følge av «kronglete postnummergrenser.

Posten har ikke anledning til å endre henteområdet (flytte postnummerområder) fra en PiB til en annen PiB i kontraktsperioden med den enkelte butikk. En kontraktsperiode er på 3 år +1+1 (maks 5 år).