onsdag 7. oktober 2015

Postkontor for sameiet

Flere beboere har reagert på at pakker må hentes på Rema 1000 Ila når Coop Mega har Post i butikk. Styret har tatt opp problemet direkte med Posten, men vi kommer dessverre ingen vei.

Dette er svaret styret har mottatt fra Posten - merk spesielt siste avsnitt:

Vi viser til henvendelse angående hentekontor, og vi beklager at det har tatt noe tid før du hører fra oss.

Saken er tatt opp med overordnet avdeling for Post i Butikk St. Hanshaugen.

PiB Mega Bislett i Dalsbergstien 19 ble etablert oktober 2014, og inngår som en del av en fremtidig løsning for å konvertere Bogstadveien postkontor til Post i Butikk (PiB). 

PiB i Dalsbergstien har overtatt deler av det geografiske området dette postkontoret betjente. I denne sammenheng ble hele postnummerområder flyttet, ikke enkeltadresser.

Årsaken er maskinell sortering basert på postnummer. I dette tilfellet er PiB lokalisert helt i ytterkant av området den betjener - postnummergrensen går tvers gjennom bygården. PiB er fysisk plassert i postnummerområde 0167 Oslo, mens du har adresse i området 0170 Oslo, og sistnevnte område er knyttet til en annen PiB.

Vi har ingen problemer med å se at det synes ulogisk at sendinger ikke kan hentes på nærmeste PiB. Spesielt i Oslo er dette imidlertid ikke uvanlig som følge av «kronglete postnummergrenser.

Posten har ikke anledning til å endre henteområdet (flytte postnummerområder) fra en PiB til en annen PiB i kontraktsperioden med den enkelte butikk. En kontraktsperiode er på 3 år +1+1 (maks 5 år).