fredag 22. november 2013

Stopp tagging

Sameiet er med i Stopp tagging-ordningen som sikrer oss en fasade uten skjemmende tagging.

Ikke noe sted i landet er tagging så utbredt som i Oslo. Stopp tagging-ordningen har vist seg som et svært effektivt virkemiddel i kampen mot tagging av bygårder.

Oppdager du tagging på sameiets fasader er det fint om du tipser styret: styret_lillebislett@googlegroups.com  

onsdag 20. november 2013

Status Lynet Internett

Etter at Oslo kommune avslo første søknad fra Lynet Internett om å grave fiberkabel inn til Lille Bislett sameiet er prosjektet dessverre noe forsinket.

Ny planlagt graving av fiberkabel til sameiet er stipulert til tidlig desember. Styret beklager at dette vil ta noe lenger tid enn først varslet, men vi rår dessverre ikke over byråkratiet i Oslo kommune.

Som tidligere meldt vil eiere og beboere få tilsendt informasjon fra Lynet Internett så snart de er klare til å motta bestillinger. 

mandag 11. november 2013

Fellesterrassene

Alle dørene til fellesterrassene er nå installert med smekklås for å unngå at ubudne gjester kommer inn. Fellesterrassene er stengt for sesongen – utlevering av nye nøkler vil skje våren 2014.

Styret kommer tilbake med nærmere informasjon om utlevering av nøkler til våren. Dersom du trenger nøkkel før våren 2014, eksempelvis ved visning eller i forbindelse med salg, kan du kontakte styret på e-post: styret_lillebislett@googlegroups.com.


Nøkler utdeles kun til boligeiere i sameiet – leietakere må fremvise skriftlig bekreftelse fra boligeier før utlevering. Det er en nøkkel pr. leilighet som ønsker det. Erstatning av mistet nøkkel til fellesterrassene faktureres boligeier med kostpris (veiledende pris kr 300,-).