onsdag 20. november 2013

Status Lynet Internett

Etter at Oslo kommune avslo første søknad fra Lynet Internett om å grave fiberkabel inn til Lille Bislett sameiet er prosjektet dessverre noe forsinket.

Ny planlagt graving av fiberkabel til sameiet er stipulert til tidlig desember. Styret beklager at dette vil ta noe lenger tid enn først varslet, men vi rår dessverre ikke over byråkratiet i Oslo kommune.

Som tidligere meldt vil eiere og beboere få tilsendt informasjon fra Lynet Internett så snart de er klare til å motta bestillinger.