mandag 30. november 2015

Hold luftelukene åpne!

Selv om kuldegradene er kommet må alle leiligheter holde luftelukene åpne. Hvis luftelukene stenges, vil ikke ventilasjonssystemet fungere optimalt og vond lukt kan oppstå i leilighetene.

Alle leiligheter har avtrekk fra bad og kjøkken – den luftmengden som til enhver tid trekkes ut av leiligheten må erstattes med friskluft. Denne friskluften tilføres leiligheten gjennom lufteventiler i ytterveggene. Disse ventilene må derfor alltid stå i åpen stilling.

Se også: Åpne lufteventilene i leiligheten din

torsdag 19. november 2015

Kalde radiatorer

Strømbruddet i Oslo 19. november har ført til kaldt vann i radiatorer, tappevannet er ikke berørt.

Rørlegger er bestilt og er på vei for å se på problemet.

Kl. 09:20: Da skal varmen være på vei tilbake i radiatorene.

onsdag 18. november 2015

Felleskostnadene øker 7,5 % fra 1. januar 2016

Felleskostnadene for boligseksjonene i Lille Bislett øker med 7,5 % fra og med 1. januar 2016.

De månedlige fakturaene fra Obos inneholder A-kontobeløp for:
  • fjernvarme
  • felleskostnader
  • garasje (for de som eier det)
Det er kun beløpet for felleskostnader som øker med 7,5 % fra 1. januar 2016.

Alle eiere vil i løpet av desember motta fakturaer for første halvår 2016 fra Obos, sameiets forretningsfører. Fakturaene forfaller alltid den 1. i hver måned.