torsdag 15. november 2007

Merking av postkasser

Vi har hatt problemer med postgangen til beboerne i Lille Bislett. Det er viktig at samtlige postkasser merkes med navn.

Ved utleie er det viktig at styret informeres om eiers adresse, slik at viktig informasjon når fram.

Dersom du leier leilighet; vennligst gi beskjed til utleier om å underrette styret.

mandag 12. november 2007

Parkerte biler utenfor hus B og på grusplassen

Veien utenfor hus B og grusplassen utenfor Bislett Stadion er kommunens eiendom. Kommunen har nå gitt beskjed om at parkering på dette området ikke er tillatt og vil bli aktivt bøtelagt.
I dag ville ikke renovasonsetaten hente søppelet i hus B på grunn av parkerte biler utenfor. Bøtelegging fra kommunen skal forhindre dette i fremtiden.