onsdag 23. januar 2013

Bodnr. = Seksjonsnr.

Hver seksjon i sameiet har en kjellerbod som skal være merket med leilighetens seksjonsnummer i overkant av boddøren. Alle boder må være låst til enhver tid – dette bidrar til at andre ikke får mulighet til å ta feil bod i bruk.

Bodene fulgte med leilighetene da disse ble overlevert fra utbygger Olav Thon til seksjonseierne. Bodene er privat eie og administreres derfor ikke av styret i sameiet.

Styret oppfordrer imidlertid alle seksjonseiere å påse at de bruker riktig bod. Det er også seksjonseiers oppgave å informere egne leietakere / nye eiere om hvilken bod som tilhører leiligheten.

Se oversikt over seksjonsnr. og leilighetsnr. i bygg A, B og C
  

fredag 18. januar 2013

Status varmtvann og varme i radiatorene

Vi har dessverre den siste tiden opplevd tildels omfattende problemer med varmesentralen som styrer varmtvannet og varmen i radiatorene i Lille Bislett.

Rørlegger har jobbet med dette siden før jul og har vært på plass både 16. og 17. januar. I tillegg til å rette feilen har han også lovet bot og bedring med hensyn til stabiliteten i anlegget i tiden fremover.

Vi setter pris på å få løpende tilbakemelding på feil og mangler. Dersom antallet henvendelser er omfattende vil vi i spesielle tilfeller erfaringsmessig ikke klare å besvare alle henvendelsene direkte, men vi tilstreber å oppdatere informasjonen på hjemmesiden løpende.

Mvh Styret

fredag 11. januar 2013

Mangel på varmtvann og kalde radiatorer

Hafslund har (ved en underleverandør) byttet ut en vesentlig komponent ved varmeanlegget i sameiet. Varmtvannstilførselen (tappevannet) skal nå være ok i alle bygg og oppganger etter at det har vært arbeidet med dette gjennom julen.

I tillegg har vi fått meldinger om at radiatorer i enkelte leiligheter (bygg A, B og C i flere etasjer) nå er kalde om natten og varme om dagen. Dette skyldes mest sannsynlig feil innstilt automatikk som Andenæs VVS skal se på så snart som mulig.