fredag 18. januar 2013

Status varmtvann og varme i radiatorene

Vi har dessverre den siste tiden opplevd tildels omfattende problemer med varmesentralen som styrer varmtvannet og varmen i radiatorene i Lille Bislett.

Rørlegger har jobbet med dette siden før jul og har vært på plass både 16. og 17. januar. I tillegg til å rette feilen har han også lovet bot og bedring med hensyn til stabiliteten i anlegget i tiden fremover.

Vi setter pris på å få løpende tilbakemelding på feil og mangler. Dersom antallet henvendelser er omfattende vil vi i spesielle tilfeller erfaringsmessig ikke klare å besvare alle henvendelsene direkte, men vi tilstreber å oppdatere informasjonen på hjemmesiden løpende.

Mvh Styret